Latvijas reģionos veidos inovācijas centrus izglītībai STEM jomās

26-11-2019

Cēsu, Daugavpils, Liepājas un Ventspils pašvaldības sadarbībā ar Norvēģijas zinātnes centriem un Latvijas augstskolām un pētniecības organizācijām veidos inovācijas centrus, kuru uzdevums būs veicināt skolēnu karjeras izvēli un zināšanu attīstību STEM (Science, Tehnology, Engineering and Mathematics - zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) jomās, izstrādājot un īstenojot jaunas interešu izglītības programmas skolēniem, studentiem un skolotājiem.

Reģionos veidotajiem centriem būs katram sava specializācija, un tie būs pieejami visiem Latvijas skolēniem, studentiem un skolotājiem.

Cēsīs inovācijas centrs koncentrēsies uz kosmosu un kosmosa tehnoloģijām, Daugavpilī centrs būs veltīts uzņēmējdarbībai, īpaši akcentējot uzņēmējspējas un karjeras veicināšanu STEM jomās. Savukārt Liepājas inovācijas centrā skolēni apgūs vides zinātnes, bet Ventspilī - dabaszinātnes un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Veiksmīgi turpinoties sagatavošanas darbiem, projektu īstenošanu varēs uzsākt 2020. gada pirmajā ceturksnī.

Inovācijas centru izglītības programmu izveide, īstenošana un izglītības programmu nodrošināšanai demonstrējamo iekārtu iegāde tiks finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta. Kopējais pieejamais finansējums ir 7 058 824 eiro, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 15% jeb 1 058 824 eiro un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 85% jeb 6 000 000 eiro.

Līdzfinansējumu saņems Cēsu novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība un Ventspils pilsētas pašvaldība, kuras arī pašas līdzfinansēs 10% no projekta kopējā budžeta.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi 2019.gada 19.novembrī tika atbalstīts valdībā. Šīs aktivitātes ietvaros Programmas apsaimniekotāja funkcijas veic Izglītības un zinātnes ministrija, ieviešanas aģentūras funkcijas - Valsts izglītības un attīstības aģentūra.


Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
;
tālr. 67047704

Powered by Elxis - Open Source CMS