VIAA IZSLUDINA PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS ATBALSTA 3. KĀRTAS KONKURSA REZULTĀTUS

5-12-2019

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pieteikumu 3. kārtā apstiprināts 81 pieteikums par kopējo finansējumu vairāk nekā 10 miljoni eiro. Šos projektus īstenos 16 zinātniskās institūcijas un 3 komersanti.

Apstiprināto pieteikumu vidū 11 ir fundamentālie pētījumi, 66 - rūpnieciskie un ar saimniecisku darbību nesaistīti pētījumi, bet 4 - rūpnieciskie un ar saimniecisko darbību saistīti pētījumi.

Apstiprināto pieteikumu finansējuma sadalījums

Apstiprināto pieteikumu vidū kopējais finansējums ir 10 734  690,73 EUR, kurš sadalās:

  • 11 fundamentālo pētījumu pieteikumu finansējums ir 1 471 363,61 EUR;
  • 66 rūpniecisku, ar saimniecisku darbību nesaistītu pētījumu pieteikumu finansējums ir 8 831 189,04 EUR (tai skaitā pārdalīts finansējums 2 809 923,60 EUR apmērā no saimnieciskās darbības pētniecības pieteikumiem pieejamā finansējuma);
  • 4 rūpniecisku ar saimniecisku darbību saistītu pētījumu pieteikumu finansējums ir 432 138,08 EUR.


Trešajā kārtā tika saņemti 203 pētniecības pieteikumi, no kuriem noraidīti 122. To vidū:

  • 11 pieteikumi noraidīti pēc administratīvās un atbilstības vērtēšanas kritērijiem;
  • 59 pieteikumi noraidīti zinātniskās kvalitātes dēļ;
  • 52 pētniecības pieteikumi noraidīti finansējuma nepietiekamības dēļ.


Visu iesniegto pieteikumu kopējā pieprasītā finansējuma summa bija 26 656 822,16 EUR, taču pieejamais finansējums ir 15 120 078 EUR, tostarp:

  • ar saimniecisku darbību nesaistītu fundamentālo pētījumu pieprasītais finansējuma apjoms bija 6 555 230,53 EUR pret pieejamo finansējumu - 1 512 007,80 EUR. Tādējādi fundamentālo pieteikumu atlasē uz 1 vietu pretendēja 4,5 projekti.
  • ar saimniecisku darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu pieprasītais finansējuma apjoms bija 19 401 847,55 EUR pret pieejamo finansējumu - 6 048 031,20 EUR. Papildus šiem pētījumiem tika pārdalīts finansējums 2,8 miljonu eiro apmērā no finansējuma, kas paredzēts ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem. Tādējādi rūpniecisko pieteikumu atlasē uz 1 vietu pretendēja 2,2 projekti.
  • ar saimniecisku darbību saistītu pētniecības pieteikumu pieprasītais finansējums ir 699 744,08 EUR pret pieejamo finansējumu 7 560 039EUR.

Visvairāk pieteikumu ir apstiprināti Rīgas Tehniskajai universitātei (20 pieteikumi), Latvijas Universitātei (19 pieteikumi) un Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (10 pieteikumi). No apstiprinātajiem pieteikumiem 14 īstenos ārvalstu pēcdoktoranti, to vidū 3 pēcdoktoranti, kuri atgriežas Latvijā pēc doktora studijām vai pētniecības ārzemēs.

 

Apstiprināto pētniecības pieteikumu sadalījums RIS3 jomās

Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā ir apstiprināti 20 pētniecības pieteikumi, no tiem 2 ir fundamentālie pētījumi un 18 rūpnieciski pētījumi. Tos visus iesniegušas zinātniskās institūcijas. Šajā jomā apstiprināto pieteikumu finansējuma apjoms ir 2 675 616,65 EUR.

Viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā apstiprināti 26 pētniecības pieteikumi, un visus no tiem īstenos zinātniskās institūcijas. To vidū 1 ir fundamentālais pētījums un 25 - rūpnieciski pētījumi. Šajā jomā apstiprināto pieteikumu finansējums ir 3 478 953,12 EUR.

Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā apstiprināti 10 pētniecības pieteikumi, no kuriem 1 ir fundamentālais pētījums un 9 - rūpnieciski pētījumi. Vienu projektu īstenos komersants. Apstiprināto pieteikumu finansējums ir 1 605 670,80 EUR.

Viedās enerģētikas jomā apstiprināti 5 pētniecības pieteikumi, no kuriem visi ir rūpnieciski pētījumi. Šo pieteikumu kopējais finansējums ir 669 029,52 EUR.

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā apstiprināti 7 pētniecības pieteikumi, no kuriem 1 ir fundamentālais pētījums un 6 - rūpnieciski pētījumi. Vienu pētniecības pieteikumu īstenos komersants. Šajā jomā apstiprināto pieteikumu finansējums ir 802 835,28 EUR.

13 pētniecības pieteikumi sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā, no kuriem 6 ir fundamentālie pētījumi un 7 - rūpnieciskie pētījumi, no kuriem vienu pētījumu īsteno komersants.

Finansējuma apjoms pieteikumiem, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā, ir 1 739 170,68 EUR.

Avots - VIAA mājaslapa

Powered by Elxis - Open Source CMS