LZA Vēstis A daļa, 2019.g. 4. numurs

9-12-2019

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2019. gads 73. sējums 4. numurs

Saturs

KORESPONDENCE

Ilgars Grosvalds
LATVIJAS SIEVIETES SABIEDRISKAJĀ UN VALSTS DZĪVĒ UN MĀKSLĀ (1860-1944) 6

RAKSTI

Leo Dribins
LATVIJAS NACIONĀLO MINORITĀŠU SĀKOTNE, 1918-1922 22

Nadežda Pazuhina
Latgales krievi : no ilgiedzīvotājiem uz mazākumtautību 31

Arnolds Klotiņš
PAR FOLKLORAS INTERPRETĀCIJAS ESTĒTISKAJIEM REZULTĀTIEM 43

Nikolajs Balabkins
KĀRĻA BALOŽA EKONOMISKAIS DEVUMS: DAUDZU PROFESIJU PRATĒJS 53

Arvids Guogis, Adoms Vincs Rakšnis
PRETRUNAS UN PROBLĒMAS LABKLĀJĪBAS VALSTU UN TO PUBLISKĀS PĀRVALDĪBAS VEIDOŠANĀ 69

ZINĀTNES DZĪVE

Vladislavs Volkovs
PROFESORES ILGAS APINES (13.03.1928-01.06.2019) PIEMIŅAI 84

Rūta Muktupāvela
NOZĪMĪGS IEGULDĪJUMS POĒTIKAS PĒTNIECĪBĀ 93

Andris Amoliņš
GRĀMATA PAR RĪGAS MISĀLI 95

Jānis Zilgalvis
SĀVS NĀK. SĀVIENA 109

Arno Jundze
PAR GRUZIJAS UN BALTIJAS VALSTU MIJATTIECĪBU VĒSTURI 111

Astrīda Vucāne
ATCERES KONFERENCE "LATVIEŠU TERMINOLOĢIJA SIMTS GADOS" 112

Nadežda Pazuhina
LATVIJAS UNIVERSITĀTES ASOCIĒTAIS PROFESORS, LATVIJAS UNIVERSITĀTES FILOZOFIJAS UN SOCIOLOĢIJAS INSTITŪTA VADOŠAIS PĒTNIEKS, DR. HIST. ALEKSANDRS GAVRIĻINS (15.07.1953-20.06.2019) 113

Pavels Štolls
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS ĀRZEMJU LOCEKLIS, PROFESORS, PHD, DR. SC. RADEGASTS PAROLEKS (01.12.1920-15.09.2019) 116

Oļģerts Krastiņš
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS ĪSTENAIS LOCEKLIS, PROFESORS, DR. HABIL. OEC. EDVĪNS VANAGS (12.07.1938-24.09.2019) 118

Ojārs Spārītis
ATVADU VĀRDI LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS GODA LOCEKLEI DŽEMMAI SKULMEI (20.09.1925-09.11.2019) 120

Spārītis O., Kalviņš I., Trapencieris P.
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PREZIDENTS (1998-2004), AKADĒMIĶIS, PROFESORS, DR. HABIL. CHEM., DR. H. C. HIST. JĀNIS STRADIŅŠ (10.12.1933-29.11.2019) 122

2019. GADA SATURS 125

Pēdējā atjaunošana 9-12-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS