BALTIJAS PĒTNIECĪBAS PROGRAMMĀ NOTEIKTAS REĢIONAM NOZĪMĪGAS PRIORITĀTES

20-12-2019

2019. gada 21. novembrī notika Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu Baltijas pētniecības programmas komitejas sēde, kurā dalībvalstu pārstāvji noteica reģionu nozīmīgākās prioritātes, kuras jāiekļauj 2020. gada projektu konkursos. 

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu Baltijas pētniecības programmas komiteja nolēma, ka pētniecības projektiem Latvijas atklātajā projektu konkursā 2020. gadā jāatbilst vismaz vienai no tēmām, kas ietvertas piecās prioritātēs:

  • sabiedrības veselība un eveselība;
  • migrācija un sociālā iekļaušana;
  • kiberdrošība un sabiedrības drošība;
  • reģionālā ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, darba tirgus regulējums un sociālā politika;
  • inovatīvi risinājumi efektīvai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai.

Vienlaikus Baltijas pētniecības programmas komiteja astoņu zinātnieku sastāvā (pa diviem zinātniekiem no Norvēģijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) apstiprināja projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijus.

Šīs tematiskās prioritātes un tēmas, kā arī vērtēšanas kritēriji tiks iekļauti noteikumu projektā, kuru izstrādās Izglītības un zinātnes ministrija un virzīs apstiprināšanai Latvijas Republikas Ministru kabinetā. Kopējā summa, kas pieejama Latvijas pētniecības konkursam, kas tiks izsludināts 2020. gadā, ir 7,5 miljoni eiro. Pētniecības projektu īstenošanas termiņš ir 2024. gada 30. aprīlis.

Baltijas pētniecības programmas galvenais mērķis ir veicināt uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs, īstenojot sadarbību pētniecībā starp Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu un Baltijas valstīm. Programmas ietvaros pētniecības organizācijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas piedalās atklātos pētniecības konkursos Igaunijā (2018. 2019. gadā), Latvijā 2020. gadā un Lietuvā 2020. gadā, lai risinātu mūsu reģionam aktuālās problēmas ar kopīgu pētniecības projektu palīdzību. Programmas galvenais ieguvums būs uzlabots Baltijas pētniecības sniegums starptautiskā mērogā.

Baltijas pētniecības programma sniegs ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā EEZ un stiprinās divpusējās attiecības starp donorvalstīm un Igauniju, Latviju un Lietuvu, nodrošinot finansiālu ieguldījumu pētniecības jomā. Pamatojoties uz programmas līgumu, donorvalstis finansēs 85% no programmas budžeta, bet Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas valsts budžets 15% no programmas budžeta.

Projektu iesniedzēji un projektu vadošie partneri ir Latvijā reģistrētas pētniecības organizācijas, kurām ir partneri Lietuvā, Igaunijā un Norvēģijā un/vai Islandē un/vai Lihtenšteinā. Visiem projektu partneriem ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Komisijas paziņojumā „Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai".

Avots: VIAA

Powered by Elxis - Open Source CMS