PASNIEGTAS 2019. GADA BALVAS ENERĢĒTIKĀ

21-12-2019

Jaunie zinātnieki un enerģētikas eksperti 12. decembrī bija ikgadējā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un AS "Latvenergo" Gada balvas enerģētikā pasniegšanas pasākuma uzmanības lokā. Izceļot Latvijas jaunākās zinātnieku paaudzes darbu, tika apbalvoti izcilāko studiju darbu un pētījumu autori, kā arī godināti cilvēki, bez kuriem Latvijas mūsdienu enerģētikas attīstība nav iedomājama. Pasākuma laikā noritēja debates par atjaunojamās enerģijas iespējam RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnu skatījumā.

Šodien, pasniedzot gada balvas vienā no vadošajām nozarēm Latvijā - enerģētikā, atzinības saņēma virkne jauno zinātnieku par praktiskiem darbiem, kas veicinās nozares attīstību nākotnē. Savukārt, atskatoties uz ieguldīto darbu, Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS "Latvenergo" Gada balvas enerģētikā saņēma Harijs Jaunzems un Dr.habil.sc.ingIvars Veidenbergs.

Galveno - profesora A. Vītola vārdā nosaukto Gada balvu par izcilu devumu enerģētikā 2019. gadā saņēma Dr.habil.sc.ingDagnija Blumberga par darbu kopu «Atjaunojamo energoresursu izaicinājumi».

"Viens no lielākajiem nākotnes izaicinājumiem ir klimata pārmaiņu mazināšana, līdz ar to aizvien noteicošāka loma ir tīrajai enerģētikai - tādai, kas izmanto atjaunīgos resursus, līdz minimumam samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu. Aizvien straujāk un plašāk mūsu ikdienā ienāk tehnoloģiju izmantošana, visā Baltijā mūsu klienti paši kļūst par zaļas enerģijas ražotājiem, satiksmē aizvien uzstājīgāk savu vietu iekaro. Kopumā jauno tehnoloģiju iespējas šobrīd pasaulē iniciē veselu virkni nozīmīgu globālu procesu, kas mums ir jāizprot un jākļūst par līderiem to izmantošanā," saka AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs.

Gada balvas enerģētikā pasniegšanas pasākumā norisinājās pieredzējušu zinātnieku un erudītu jauniešu debates par nākotnes enerģiju: elektromobilitātes attīstību Latvijā tuvākajos 5 gados un alternatīvās enerģijas izmantošanas potenciālu. Lai gan pāreja uz emobilitāti un alternatīvās enerģijas izmantošanu Latvijā sastopas ar vairākiem izaicinājumiem, eksperti ir pārliecināti, ka jau šobrīd vismaz Rīgā ir esošajai situācijai atbilstoša uzlādes vietu pieejamība, un tuvāko gadu laikā prognozējama būtiska jomas attīstība. Debašu laikā izskanēja ideja, ka Latvijā visām valsts iestādēm vajadzētu pāriet uz elektrotransportlīdzekļu izmantošanu. Jo lielāks būs elektrotransportlīdzekļu īpatsvars Rīgā, jo labāka būs gaisa kvalitāte galvaspilsētā.

Balvas pasniegšanā klātesošie enerģētikas eksperti un jaunie entuziasti pauda atbalstu emobilitātei un alternatīvās enerģijas izmantošanai.

Savukārt Ā. Žīgurs uzsvēra Latvijas pētnieku augsto līmeni: "Enerģētikā Latvijā ir attīstījusies kopsolī ar pasauli gan pirms 100, gan 80 gadiem, gan mūsdienās. Šodienas pētnieki ir personības, kam enerģētikā vēl būs daudz darba, jo tieši vakar Eiropas Savienība paziņoja par t.s. green deal jeb zaļo vienošanos, kas paredz plašu alternatīvās enerģētikas izmantošanu. Tā visaptverošai realizācijai ar mūsdienu tehnoloģijām būs par maz, tādēļ gaidām jauno zinātnieku ieguldījumu."

Gada balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem saņēma:

Dr.sc.ing. Aivis Ašmanis par promocijas darbu "Virsmas montāžas komponenšu izpēte ar 3D modelēšanas palīdzību frekvenču diapazonā 150 KHz - 100 MHz"; Dr.sc.ing. Deniss Bezrukovs par promocijas darbu "Vēja enerģijas resursu pētījums un vēja enerģijas projektu ekonomiskās iespējamības novērtējums"; Dr.sc.ing. Vladimirs Kirsanovs par promocijas darbu "Šķeldas gazifikācija singāzes iegūšanai"; Dr.sc.ing. Kaspars Kroičs par promocijas darbu "Iekārtu ar superkondensatoriem izstrāde elektriskās piedziņas modernizēšanai"; Dr.sc.ing. Viesturs Zimackis par promocijas darbu "Zibensaizsardzības ietaišu izvietošanas metodoloģija izolēto vadu līnijām vidsprieguma tīklā".

Veicināšanas balvu par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem saņēma Dr.sc.ing. Artis Riepnieks par promocijas darbu "Parametru aprēķini un elektrisko signālu modelēšana vektoru mēriekārtām".

AS "Latvenergo" studiju noslēguma darbu konkursa balvu saņēma 21 iesniegtais darbs.

Ivita Bidere,
AS "Latvenergo"

Publicitātes foto – AS “Latvenergo”

Powered by Elxis - Open Source CMS