Apstiprināti 2019. gadā izsludināto LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu laureāti

15-01-2020

Vakar, 2020. gada 14. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra deviņas LZA vārdbalvas:

LZA īstenajam loceklim Aleksejam Kuzminam (LU Cietvielu fizikas institūts) - Edgara Siliņa balvu fizikā par darbu kopu "Rentgenabsorbcijas spektru analīzes metožu izstrāde un to pielietojumi materiālu struktūras pētījumos";

LZA korespondētājloceklim Pāvelam Arsenjanam (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) - Gustava Vanaga balvu ķīmijā par jaunu sintēzes metožu izveidošanu un materiālu ķīmiju un pētījumiem medicīnas ķīmijā;

LZA korespondētājloceklim Aleksandram Rapoportam (LU Bioloģijas fakultāte) - Heinricha Skujas balvu bioloģijā par darbu kopu "Raugu anhidrobioze. Latvijas zinātnieku pētījumi 21.gadsimtā";

Dr.phys. Jānim Kleperim (LU Cietvielu Fizikas institūts) - Artura Balklava balvu par zinātnes popularizēšanu, organizējot pasākumu "Saules Kauss";  

LZA īstenajai loceklei Vairai Vīķei-Freibergai - Friča Brīvzemnieka balvu par nozīmīgu ieguldījumu folkloras pētniecībā un monogrāfiju "The Singer of Songs";

LZA īstenajai loceklei Mārai Grudulei (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) -  Viļa Plūdoņa balvu literatūrzinātnē par ieguldījumu zinātnes nozares attīstībā un monogrāfiju "Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā /Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext/ Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts";

Dr.med. Andrim Jumtiņam (RSU Medicīnas fakultāte) - Paula Stradiņa balvu par ilggadīgu darbu ortopēdijas jomā un nozīmīgiem sasniegumiem ortopēdijas attīstībā Latvijā;

Dr.chem. Ingeborgai Andersonei (LV Koksnes Ķīmijas institūts) - Arvīda Kalniņa balvu mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē par darbu kopu "Koksnes ilgizturības risinājumi: aizsardzības līdzekļi un metodes";

LZA korespondētājloceklim Pēterim Zālītim - Kaspara Buša balvu meža ekoloģijā un mežkopībā par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mežzinātnē un zinātniskajām iestrādnēm praktiskās mežsaimniecības vajadzībām.


Jaunie zinātnieki saņem trīs LZA vārdbalvas:

Dr.phys. Kaspars Pudžs (LU Cietvielu fizikas institūts) - Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā par darbu "Elektrisko un termoelektriskoīpašību pētījumi dažādu morfoloģiju organiskās plānās kārtiņās". Vad. Dr.phys. A.Vembris;

Mg.chem. Renāte Melngaile (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) - Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā par darbu "Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā". Vad. Dr.sc.nat. J.Veliks;

Mg.chem. Mikus Puriņš (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) - Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā par darbu "Elektrofīlu inducētas pārgrupēšanās reakcijas propargilsilānos". Vad. LZA īst.loc. M.Turks.


LZA Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra arī četras jauno zinātnieku balvas:

Dr.phys. Virgīnijai Vītolai (LU Cietvielu Fizikas institūts) - par darbu "Elektroniskie ierosinājumi un procesi luminiscentā ilgi spīdošā SrAl2O4  materiālā". Vad. Dr.phys. K.Šmits;

Mg.chem. Lūkasam Tomasam Lukašēvicam (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) - par darbu "Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C-H funkcionalizēšana". Vad. Dr.chem. L.Grigorjeva;

Mg. Terēzei Stankai (LLU Mācību un pētījumu saimniecības "Pēterlauki" agronome) - par darbu "Ziemas kviešu lapu slimību attīstība atkarībā no fungicīdu smidzināšanas shēmām un slāpekļa mēslojuma normām". Vad. Dr.biol. B.Bankina;

Mg. Kasparam Zalānam (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) - par darbu "Maskulinitāte mūsdienu Latvijas vīriešu autoru dzejā". Vad. LZA īst.loc. A.Cimdiņa.

Balvu pasniegšana notiks 2020. gada 2. aprīlī, Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulces laikā.

Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV1050
e-pasts:
tālrunis: 26385060
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV
https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija

Powered by Elxis - Open Source CMS