Aicinām uz grāmatas “Fizikas un tehnikas vēstures lappuses. Atskats 20. gadsimtā” atklāšanu Latvijas Zinātņu akadēmijā

17-01-2020

Pirmdien, 27. janvārī, plkst. 16.00 visi interesenti ir laipni aicināti uz Valda Rēvalda un Gitas Rēvaldes grāmatas "Fizikas un tehnikas vēstures lappuses. Atskats 20. gadsimtā" atklāšanas pasākumu Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē! Populārzinātniskā grāmata veltīta nozīmīgākajiem atklājumiem fizikā pagājušajā gadsimtā. Pasākumu atklās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis. Jauno grāmatu būs iespējams arī iegādāties.

Fotogalerija. Foto - Jānis Brencis

Apjomīgajā 588 lappušu biezajā izdevumā, ko veido piecas daļas - "No kā veidota pasaule?", "Ķīmisko elementu atklāšana", "Vielas stāvokļu daudzveidība", "Fizika un Saules sistēmas trešā planēta Zeme" un "Kodolfizika 20. gadsimtā. Vai cilvēce spēs sadzīvot ar kodolenerģētiku?" mēģināts rast atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem par pasaules un Zemes izcelsmi. Pirmā nodaļa ieved lasītāju pārsteidzošā neizdibināmā mazo daļiņu pasaulē, kurai neredz robežu, sākot ar elektroniem, protoniem, neitroniem, kvarkiem un beidzot ar Higsa bozonu. Atainota 20. gadsimta sākuma atmosfēra fiziķu sabiedrībā, kad parādījās kvantu teorija. Otrajā nodaļā apskatīts, cik vispār elementu ir sastopami dabā un cik var radīt pats cilvēks? Trešajā nodaļā aplūkoti jaunie vielas stāvokļi, tai skaitā superauksto atomu kondensāti temperatūrās par dažām miljarda daļām kelvina virs absolūtās nulles, kā arī jaunas metodes, piemēram, nanotehnoloģijas un optiskās pincetes. Ceturtā nodaļa veltīta planētai Zemei. Īpaša uzmanība pievērsta 20. gadsimta sākuma varoņu neremdināmajai zinātkārei, riskējot ar dzīvību, lai paceltos augstu virs mākoņiem. Piektā nodaļa veltīta vienam no 20. gadsimta nozīmīgākajiem atklājumiem fizikā - kodolenerģijas izmantošanai. Sīkāk aprakstīta ilgi slepenībā turētā PSRS kodolprogramma.

Šī ir trešā grāmata triloģijā, ko ievada divas Latvijas Universitātes fizikas docenta Valda Rēvalda (1930-2015) grāmatas: "Optika no senatnes līdz mūsdienām" (2001), kas veltīta optikas ideju attīstībai no senatnes līdz 20. gadsimtam, un "Fizikas un tehnikas vēstures lappuses" (2006), kas aptver plašāku pētījumu loku galvenokārt līdz 20. gadsimta sākumam. Ideja radīt pārskatu par fizikas problēmām un to risināšanu 20. gadsimtā radās jau šajā periodā. Triloģijas līdzautore ir Valda Rēvalda meita Gita Rēvalde, kura, lai realizētu sākotnējo nodomu, pabeidza darbu pie pēdējās grāmatas "Fizikas un tehnikas vēstures lappuses. Atskats 20. gadsimtā". Grāmata tādējādi uzskatāma par kolektīvu darbu.

Plašai sabiedrībai domātā grāmata noderēs arī skolēniem un studentiem, jo tā satur arī pietiekoši daudz zinātniskas informācijas. Autori gadsimta pārsteidzošos atklājumus saistījuši ar pašu zinātnieku personībām, atklājot lasītājiem mazāk zināmas vai nezināmas epizodes viņu dzīvē un darbā.

Informācija par autoriem

Valdis Rēvalds (1930-2015) - latviešu zinātnieks, fiziķis, fizikas grāmatu autors, ilggadīgs Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes docents, piedalījies Latvijas fizikas studiju programmu veidošanā no to pirmsākumiem.  Publicējis 20 mācību un metodiskās literatūras oriģinālus izdevumus latviešu valodā, septiņas zinātniskās publikācijas, sarakstījis 100 rakstus Latvijas Padomju enciklopēdijai par fiziku. Sarakstījis divas populārzinātniskas grāmatas par fiziku latviešu valodā.

Gita Rēvalde (1965) - fizikas doktore, LZA korespondētājlocekle (2016), LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošā pētniece, RTU profesore. Vairāk nekā 120 zinātnisku publikāciju autore.  Sadaļas par augstāko izglītību  (332.-338.lpp.) Latvijas Nacionālajai enciklopēdijai LV100 (Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018) autore.


Pēdējā atjaunošana 29-01-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS