BALTIJAS JŪRAS VALSTU ZINĀTNIEKI RĪGĀ AIZSĀKS AMBICIOZU SADARBĪBAS PROJEKTU

30-01-2020

Latvijas zinātnieki kopā ar kolēģiem no astoņām citām Baltijas jūras reģiona valstīm - Zviedrijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas - gatavojas stiprināt sadarbību, sākot darbu pie ambicioza projekta - Baltijas jūras reģiona Inovāciju platformas izstrādes.

Latvijas Universitāte (LU) ir viena no projekta lielajām partnerēm un sadarbības uzsākšanu iezīmēs no 24. līdz 26. februārim tieši LU Zinātņu mājā notiekoša konference "Inovācija - 21. gadsimta spēks", diskusiju forumi un starptautiskā projekta "Smart-up Baltic Sea Region" radošā inovāciju nometne.

Pasākuma noslēgumā paredzēts parakstīt nodomu protokolu starp Ziemeļu un Baltijas valstu zinātņu akadēmijām.

Zinātnieku sadarbības mērķis ir panākt maksimālu pētniecisko sinerģiju, īstenojot starptautiskas un kopīgas pētnieciskās aktivitātes un starptautiskus starpinstitūciju projektus. Izvirzītais mērķis atbilst arī Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča uzrunā šā gada Saeimas ārpolitikas debatēs izklāstītajam ārpolitiskās doktrīnas uzdevumam - iestāties par visaptverošu politisko un ekonomisko sadarbību Ziemeļu un Baltijas valstu reģionā.

"Turpmāk mēs plānojam ciešāk koordinēt reģiona valstu zinātnieku sadarbību dzīvības zinātnēs, cirkulārajā ekonomikā, loģistikā, enerģētikā, humanitārajās un sociālajās zinātnēs un citos virzienos, lai piešķirtu sabiedrības attīstībai vajadzīgo spēku un kopīgi radītu inovācijas, kas nepieciešamas sabiedrības labklājības un dzīves kvalitātes nodrošināšanai," sadarbības nākotni iezīmē Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis.

Zinātnieki Rīgā diskutēs par Baltijas jūras reģiona valstu viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) attīstību un specializāciju, Eiropas Savienības mērķiem pētniecības un inovāciju jomā un valstu sadarbību pētniecībā, tehnoloģiju attīstībā un inovāciju ieviešanā, reģiona lielākajiem izaicinājumiem un kopīgi risināmajiem jautājumiem. Tāpat konferencē apspriedīs Inovāciju platformas Baltijas jūras reģionā izveidi un rīcības plānu.

Konferencē referēs ievērojami Latvijas un partnervalstu zinātnieki, Eiropas Investīciju bankas, EK Kopīgā pētniecības centra un citu institūciju eksperti.

Savukārt platformas izstrādāšana un tās akceptēšana Eiropas Komisijā mūsu un citu reģiona valstu zinātniekiem ļaus saņemt pētniecībai nepieciešamo finansējumu no Eiropas Savienības un citiem finanšu avotiem.

Konferenci organizē Latvijas Universitāte un Latvijas Zinātņu akadēmija ar Izglītības un zinātnes un Ekonomikas ministriju atbalstu. Pasākuma patronese ir Latvijas Valsts prezidente (1999.-2007. g.) Vaira Vīķe-Freiberga.

Konferences pasākumos ir aicināti piedalīties uzņēmēji, valsts iestāžu un pašvaldību un zinātnes nozares pārstāvji.

Latvijas Universitāte

Powered by Elxis - Open Source CMS