LZA prezidents: “Svētki zinātnei nozīmē ārkārtīgi lielu laimi darīt savu darbu, un ar katru savu soli darīt Latviju bagātāku!”

8-02-2020

Š.g. 6. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā pulcējās valsts un valdības amatpersonas, uzņēmēji, akadēmisko aprindu, zinātnisko institūciju un sabiedrības pārstāvji, lai kopīgi svinētu svētkus Zinātnei, par kādiem gadu gaitā kļuvusi 2019. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu konkursa laureātu godināšana!


2019. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē autoru kopbilde. Foto - Jānis Brencis

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, uzrunājot kuplo auditoriju, pauda cerību, ka Latvijas Zinātņu akadēmijas pasākumos Latvijas valdības pārstāvji piedalīsies ne vien kā vērotāji, bet kā sadarbības partneri, sabiedrotie un atbalstītāji. Savukārt, atzīmējot mediju lomu zinātnes komunikācijā, prezidents izteica gandarījumu par žurnālistu veikumu - sižetiem, raidījumiem, rakstiem televīzijā, radio, interneta vidē, kas šogad ir bijis īpaši produktīvs, iepazīstinot visplašāko sabiedrību ar Latvijas zinātnē sasniegto un zinātnieku personībām. "Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņa kungs savā apsveikumā šodienas laureātiem ir akcentējis, ka Latvijai zinātne nav tikai vēsture, tā ir tagadne un tā ir arī nākotne. Neviens no sasniegumiem nav radies tajā atskaites gadā, kad mēs tos apbalvojam, atskaites gads ir tas, kad raža ir savākta vienkopus grozā, tādējādi varam teikt, ka tā ir ilgtspēja, par ko mēs visi aicinām domāt kā zinātniekus, tā arī Latvijas uzņēmējus", aicināja Ojārs Spārītis, vienlaikus izsakot pateicību uzņēmējiem, kas sniedza tik nepieciešamo atbalstu šī pasākuma organizācijā.

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis (2015-2019), savā uzrunā papildinot LZA prezidenta teikto, uzsvēra, ka ir pagodināts būt klāt pasākumā, kurā tiek cildināti Latvijas zinātnieki, kas ar savu darbu veicina Latvijas valsts un zinātnes attīstību un ilgtspēju! "Kaut arī valsts politika ne vienmēr ir pareiza un zinātne nesaņem vajadzīgo finansējumu, tomēr Latvijas zinātnieki arvien ir pierādījuši savas prasmes un spējas radīt ko jaunu. Šodien, sveicot 2019. gada izcilākos zinātniekus, mēs redzam, ka viņu ieguldījums Latvijas attīstībai svarīgās jomās - gan enerģētikā un jaunajās tehnoloģijās, gan dabas resursu izmantošanā apsaimniekošanā, gan medicīnā, sabiedrības veselības veicināšanā, kas ir īpaši nozīmīga Latvijai, un - neapšaubāmi - kultūrā, tas viss pierāda to, ka tas ir liels ieguvums ne tikai zinātnei kā tādai, bet vēsturei, mūsu tautas pašapziņai, un mūsu vērtību sistēmas stiprināšanai". "Mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Šis gadsimts iezīmējas ar jaunām, modernām tehnoloģijām, straujām pārmaiņām, inovācijām. Mēs visi lepojamies ar mūsu zinātniekiem, ka viņi šajos jaunajos apstākļos spēj būt izcili. Paldies jums!" Nobeigumā Raimonds Vējonis aicināja uzņēmējus, attīstot un paplašinot savu biznesu, aktīvāk iesaistīt šajos procesos Latvijas zinātniekus, jo viņi ar savām neordinārajām idejām, spējām, prasmēm, izmantojot modernās tehnoloģijas un pieliekot klāt savas zināšanas, spēj radīt labu pamatu jauniem produktiem, jauniem pakalpojumiem. Uzņēmējiem tā būtu iespēja augt, papildinot valsts budžetu un tādējādi palīdzot visām tautsaimniecības jomām, kur līdzekļi ir nepieciešami: ne tikai zinātnei un izglītībai, bet arī daudzām citām".

Ceremonijas fotogalerija aplūkojama LZA Facebook lapā .

Pēdējā atjaunošana 10-02-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS