Konferencē “Inovācija – 21. gadsimta spēks” risinās Baltijas jūras reģiona pētniecības un inovāciju politikas problēmjautājumu loku

14-02-2020

No 24. līdz 26. februārim Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notiks konference "Inovācija - 21. gadsimta spēks", diskusiju forumi un starptautiskā projekta "Smart-up Baltic Sea Region" radošā inovāciju nometne, kurā Latvijas zinātnieki kopā ar kolēģiem no astoņām citām Baltijas jūras reģiona valstīm meklēs risinājumus problēmām, ar kurām reģioni un citas iesaistītās puses saskaras, īstenojot reģionālās pētniecības un inovācijas politiku. Latvijas Universitāte kopīgi ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Eiropas Investīciju banku ir šīs konferences iniciatores. Konferences patronese ir Latvijas Republikas prezidente (1999-2007) Vaira Vīķe-Freiberga.  

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis atzīmē, ka būtiski ir veidot konsorciju ar pārējām reģiona zinātniskajām institūcijām, lai attīstītu kopīgos pētniecības projektus un piesaistot Eiropas fondu finansējumu, tāpēc "Rīgā paredzēts parakstīt memorandu par inovāciju platformas radīšanu tādai zinātnes telpas attīstībai Baltijas jūras telpā, kura par savu galveno uzdevumu izvirza ekoloģisko, zemes klimatisko pārmaiņu regulēšanas un monitoringa pasākumu kopu, cilvēka veselību un dzīvības zinātņu, cirkulārās ekonomikas, transporta un loģistikas attīstības un arī drošības problēmu loku".

Programma

Papildu informācija

Pētnieki inovāciju nometnē meklēs risinājumus Baltijas jūras reģiona problēmām

Konference "Inovācija - 21. gadsimta spēks"

Baltijas jūras valstu zinātnieki Rīgā aizsāks ambiciozu sadarbības projektu

Powered by Elxis - Open Source CMS