Interesenti aicināti piedalīties Baltijas jūras reģiona inovāciju nometnē 25. februārī

19-02-2020

Jau nākamajā nedēļā, 2020. gada 25. februārī, Rīgā notiks Baltijas jūras reģiona Interreg projekta Smart-up inovāciju nometne, kuras dalībniekiem pieredzējušu moderatoru vadībā būs iespēja pārrunāt aktuālus inovāciju problēmjautājumus. Dalība inovāciju nometnē ir bez maksas un tā notiks angļu valodā. 

Inovāciju nometnes dalībnieki aicināti iesaistīties sarunās vairākās tematiskās grupās:

  • Zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības veicināšana;
  • Komunikācijas veicināšana starp zinātnes infrastruktūras īpašniekiem un izmantotājiem;
  • Inovāciju izstrādes un komercializācijas procesa organizēšana un finansēšana;
  • Cilvēkresursu attīstība, mobilitāte un sadarbība zinātnē;
  • Inovatīvu digitālu pieeju izmantošana sabiedrības izglītošanā aprites ekonomikas jautājumos.


Pasākums notiks Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā.

Pasākuma programma.

Informācija par Smart-up BSR Interreg projektu.

Baltijas jūras reģiona Interreg projekta ietvaros Baltijas jūras reģiona inovāciju centru universitātes, pašvaldības un ministrijas sadarbojas, lai meklētu sadarbības iespējas pētniecības un inovāciju potenciāla izmantošanai, kā arī viedās specializācijas stratēģiju uzlabošanai.

Smart-up BSR galvenais mērķis ir celt kapacitāti galvenajiem Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) lietotājiem un politikas izstrādātājiem un meklēt risinājumus problēmām, ar kurām reģioni un citas iesaistītās puses saskaras, īstenojot reģionālo pētniecības un inovāciju politiku. Projekta rezultāti palīdzēs veidot efektīvu reģionālo un starptautisko sadarbību un izmantot kopīgās zināšanas un kompetenci.

Smart-up BSR sistemātiski izmanto labāko šobrīd pieejamo reģionālo un Eiropas līmeņa pieredzi un zināšanas, lai sekmētu iesaistīto partneru padziļinātu mācīšanos un zināšanu apmaiņu, izmantojot šādas inovāciju nometnes.

Papildus reģionālajām RIS3 stratēģijām un rīcības plāniem, Smart-up BSR projekts koncentrējas uz četriem tematiskajiem virzieniem - aktīva un veselīga novecošana; viedās pilsētas; klimata pārmaiņas; aprites ekonomika.

Pārpublicēts no Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapas

Powered by Elxis - Open Source CMS