LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde 2020. gada 19. martā

9-03-2020

ĶBMZN sēde
ceturtdien, 2020.gada 19. martā plkst. 15:00
LZA 2.stāva sēžu zālē

ZA 2019.gada sasniegumi zinātnē

Darba kārtībā zinātniskie ziņojumi

1. LZA kor.loc. Dr.habil.med. Andrejs Skaģers, Dr.med. Ilze Šalma, Dr.med. Ģirts Šalms, LZA kor.loc. Dr.habil.med. Māra Pilmane, Dr.med. Ingus Skadiņš, Dr.med. Juta Kroiča, LZA kor.loc. Dr.sc.ing. Jānis Ločs, LZA kor.loc. Dr.sc.ing. Dagnija Loča, Dr.sc.ing. Līga Bērziņa-Cimdiņa, Dr.sc.ing. Vita Zālīte

Inovatīvu kaulu aizvietošanas materiālu izpēte un ieviešana mutes, sejas un žokļu ķirurģijā
Dr.med. Ilze Šalma, RS

2. Dr.med. Jeļizaveta Sokolovska, LZA akadēmiķis Dr.med. Valdis Pīrāgs, Dr.biol. Vita Rovīte

Visa genoma asociācijas pētījums norāda uz bazālās membrānas kolagēna iesaisti diabētiskās nieru slimības attīstībā
Dr.med.
Jeļizaveta Sokolovska, LU

3.Dr.chem. Kaspars Traskovskis, LZA akadēmiķis Dr.chem. Valdis Kokars, Mg. Ilze Māliņa, Mg. Armands Rudušs, Dr.phys. Aivars Vembris, Mg. Natālija Tetervenoka, Mg. Igors Mihailovs. LZA kor.loc. Dr.phys. Sergejs Beļakovs 

Jauna pieeja fosforescējošu organisku materiālu izstrādei pielietojumam no šķīdumiem gatavotās organiskajās gaismu izstarojošās diodēs
Dr.chem. Kaspars Traskovskis, RTU

4. Mg.biol. Ilze Elbere, Mg.biol. Monta Ustinova, Mg.biol. Ivars Silamiķelis, Mg.biol. Laila Silamiķele, Dr.med. Ilze Konrāde, LZA akadēmiķis Dr.med. Valdis Pīrāgs, LZA akadēmiķis Dr.biol. Jānis Kloviņš

Cilvēka ģenētikas un molekulārās medicīnas grupas piedāvātais zinātnes sasniegums 2019. Atklāti jauni 2.tipa cukura diabēta terapijas mehānismi un efektivitātes marķieri pacientu zarnu mikrobiomā
LZA akadēmiķis Dr.biol. Jānis Kloviņš, BMC

 

Nodaļas priekšsēdētājs - Pēteris Trapencieris
Zinātniskā sekretāre - Daina Daija (tel.67220725)

Powered by Elxis - Open Source CMS