Aizstāvēšana

18-04-2020

Sakarā ar valstī pagarināto ārkārtas stāvokli ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Daugavpils Universitāte atceļ plānotās promocijas darbu aizstāvēšanas un atsauc Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis" publicētos paziņojumus par:

ANITAS KOKARĒVIČAS promocijas darba "Smēķēšanas ekonomiskais izvērtējums Latvijā" aizstāvēšanu Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes sēdē 2020. gada 15. aprīlī (paziņojums publicēts 2020. gada 23. martā (6 (590));

***

NATAĻJAS SEĻIVANOVAS-FJODOROVAS promocijas darba "Latvijas reģionu ekonomiskā diferenciācija XXI gadsimta sākumā" aizstāvēšanu Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes sēdē 2020. gada 15. aprīlī (paziņojums publicēts 2020. gada 23. martā (6 (590));

***

ILONAS PLAKSENKOVAS promocijas darba "Dažādu nanodaļiņu ietekme uz augiem in vitro un in vivo sistēmās un tās izmantošanas potenciāls" aizstāvēšanu Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes sēdē 2020. gada 24. aprīlī (paziņojums publicēts 2020. gada 9. martā (5 (589)).


Powered by Elxis - Open Source CMS