LZA Senāts pieņem lēmumu par LZA prezidenta un citu amatpersonu pilnvaru pagarinājumu pēc š.g. 30. aprīļa un nākamo LZA pilnsapulču sasaukšanu

21-04-2020

Ņemot vērā Ministru kabineta š.g. 12. marta Rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu" un tā noteiktos ierobežojumus valstī, tostarp ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz š.g. 12. maijam, kā arī to, ka saskaņā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 5.1.4. , 5.2.2. un 5.5. punktu, vēlēšanu, t.i., 2020. gada, 30. aprīlī beidzas līdzšinējās Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidenta, citu LZA amatpersonu, LZA Senāta un LZA Uzraudzības padomes pilnvaras, LZA Senāts 2020. gada 21. aprīlī nolemj:

1. Pamatojoties uz LZA Statūtu p. 5.2., pagarināt LZA amatpersonu: LZA prezidenta, viceprezidentu, ģenerālsekretāra, ārlietu sekretāra, LZA Fonda priekšsēdētāja, nodaļu priekšsēdētāju, LZA Uzraudzības padomes pilnvaras līdz nākamajai LZA pilnsapulcei.

2.  Lūgt nākamo LZA pilnsapulci apstiprināt 2020. gada 21. aprīļa LZA Senāta lēmuma 1. punktu.

3. Aicināt pilnsapulci pagarināt LZA amatpersonu, LZA Senāta un LZA Uzraudzības padomes darbības pilnvaras līdz jaunievēlētās LZA vadības un Uzraudzības padomes jaunā sastāva darba pienākumu uzsākšanai.

4. Aicināt LZA prezidentu un LZA Prezidiju, atbilstoši LZA Statūtu p. 4.1.2 sasaukt LZA ārkārtas pilnsapulci 2020. gada 2. aprīlī nenotikušās Pavasara pilnsapulces vietā, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa un noteikto ierobežojumu par pulcēšanos atcelšanas, izņemot jūlija un augusta mēnešus, kas tradicionāli ir atvaļinājumu laiks.

5. Turpināt iesākto LZA prezidenta un citu amatpersonu, LZA Senāta un LZA Uzraudzības padomes vēlēšanu procesu, ņemot vērā jau izvirzītās kandidatūras, nākamajā ārkārtas pilnsapulcē, t.sk. nodrošinot LZA Statūtu p. 5.1.2. paredzēto balsošanu pa pastu.

 

Komentārs 21. aprīļa LZA Senāta lēmumam

Ņemot vērā, ka LZA pilnsapulci nevaram un nedrīkstam sasaukt tagad un acīmredzot arī tuvākajā laikā, tad LZA Senātam un LZA amatpersonām, atbilstoši LZA Statūtu p. 5.2.3. un "Nolikumam par LZA amatpersonu vēlēšanām", jāturpina vadīt LZA darbu ne tikai līdz LZA pilnsapulcei un jaunā LZA Senāta un amatpersonu  ievēlēšanai tajā, bet pēc tam līdz nākamā mēneša 1. datumam, kad, atbilstoši LZA Statūtiem (p. 5.2.3.) un Nolikumam par LZA amatpersonu vēlēšanām (p. 3.1.), darbu jāsāk jaunievēlētajam LZA Senātam un jaunievēlētajām amatpersonām, ieskaitot jaunievēlēto LZA prezidentu.

Ņemot vērā, ka jauna LZA prezidenta vēlēšanu process jau sācies martā, izvirzot divas kandidatūras, tas nozīmē, ka būs nepieciešams sasaukt vēl vismaz divas LZA pilnsapulces. Pirmajā jāievēlē LZA prezidents vai vismaz jānoskaidro, kurš no kandidātiem saņēmis vairāk balsu, bet ne 50 %.  Jebkurā gadījumā jāsasauc vēl viena pilnsapulce, kurā vai nu jābalso par jaunievēlētā prezidenta izvirzīto komandu (tam jānodrošina balsojums pa pastu pirms pilnsapulces!) vai arī par kandidātu, kurš saņēmis vairāk balsu iepriekšējā balsojumā. Ja palicis tikai viens LZA prezidenta kandidāts, tad viņš ir tiesīgs tūlīt piedāvāt savu komandu jau pirms otrās pilnsapulces un likt to uz balsojumu vienlaikus. Ja ir divi un vairāk kandidāti uz LZA prezidenta amatu, nevienam no viņiem nav tiesības piedāvāt vienlaicīgai balsošanai arī savu komandu (izņēmums varētu būt, ja kandidātu komandas ir identiskas).

LZA Prezidija š.g. 14. aprīļa sēdē kā reāli iespējams LZA nākamās pilnsapulces sasaukšanas datums tika minēts 2020. gada 1. oktobris, ja vien valstī būs atcelti ārkārtas situācijas izņēmuma stāvokļa ierobežojumi par pulcēšanos. Tad balsošana varētu tikt noslēgta kārtējā LZA Rudens pilnsapulcē 26. novembrī.  Ārkārtas pilnsapulces sasaukšanas datumu ir tiesīgs nosaukt gan LZA prezidents, gan LZA Prezidijs, un tam nav nepieciešams LZA Senāta lēmums.

LZA Senāta priekšsēdētāja v.i. akadēmiķis Tālavs Jundzis

LZA Senāta zinātniskā sekretāre Alma Edžiņa
Tālr.: 371 67223931

Pēdējā atjaunošana 21-04-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS