LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde 2020. gada 17. jūnijā

10-06-2020

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
 s ē d e
Trešdien, 2020. gada 17. jūnijā plkst. 15.00 līdz 17:00
Zoom platformā

Referāts no cikla LZA FTZN sasniegumi:

1.     Izstrādāta jauna līdzstrāvas elektroapgādes sistēma ražošanas industrijai.

LZA akadēmiķis Leonīds Ribickis, Dr.sc.ing. Oskars Krievs, Dr.sc.ing. Pēteris Apse-Apsītis, Dr.sc.ing. Dāvis Meike, Dr.sc.ing. Andrejs Stepanovs, Mg.sc.ing. Ansis Avotiņš, Mg.sc.ing. Armands Šenfelds, Mg.sc.ing. Kristaps Vītols, Mg.sc.ing. Maksims Vorobjovs, Mg.sc.ing.  Mārcis Priedītis, Mg.sc.ing. Artūrs Paugurs, Mg.sc.ing. Oskars Bormanis. Rīgas Tehniskā universitāte, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Referāti no cikla LZA prezidenta  Atzinības raksti:

2. Pašorganizēšanās procesu teorētiskā modelēšana perspektīvos perovskītos zaļajai enerģētikai.

Dr.rer.nat. Jurijs Mastrikovs, Dr.phys. Dmitrijs Zablockis, Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks, Dr.phys. Leonīds Rusevičs, Dr.habil.phys. Vladimirs Kuzovkovs, LZA akadēmiķis Jevgēņijs Kotomins. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

3. Radīta jauna pieeja fosforescējošu organisku materiālu izstrādei no šķīdumiem gatavotajās organiskajās gaismu izstarojošajās diodēs.

Dr.chem. Kaspars Traskovskis, LZA akadēmiķis Valdis Kokars, Mg. Ilze Māliņa, Mg. Armands Rudušs, Dr.phys. Aivars Vembris, Mg. Natālija Tetervenoka, Mg. Igors Mihailovs, LZA korespondētājloceklis Sergejs Beļakovs
Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Lietišķās ķīmijas institūts, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Organiskās sintēzes institūts

4.     Diskusija

Powered by Elxis - Open Source CMS