Izskatīšanai LZA pilnsapulcē tiek virzīti LZA Statūtu grozījumi, kas atceļ diskrimināciju pēc vecuma īsteno un korespondētājlocekļu kandidātu vēlēšanās

2-07-2020

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts, 30. jūnija sēdē izskatot LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas iesniegtos priekšlikumus LZA Statūtu grozīšanai  un pamatojoties uz LZA Senāta 2020.  gada 11. februārī izveidotās LZA Statūtu grozīšanas komisijas 2020. gada 15. jūnija atzinumu, ka vecuma cenza noteikšana ievēlēšanai par LZA īsteno locekli vai korespondētājlocekli, saskaņā ar spēkā esošo LZA Statūtu redakciju (3.2.1. un 3.2.4. punkti), atzīstama par potenciālo kandidātu diskrimināciju pēc vecuma un neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam, kas nosaka, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas, nolēma virzīt izskatīšanai un pieņemšanai nākamajā LZA pilnsapulcē šādus LZA Statūtu grozījumus:

- no punkta 3.2.1. izslēgt otro  teikumu: "Par LZA īsteno locekli zinātnieku var ievēlēt, ja viņš nav sasniedzis 70 gadu vecumu";

- no punkta 3.2.4. izslēgt otro teikumu: "Par LZA korespondētājlocekļiem var ievēlēt zinātniekus, kuri nav sasnieguši 60 gadu vecumu".

Atbilstoši LZA Statūtu 7.2. punktam  grozījumu projekts jānodod LZA locekļiem apspriešanai  un jāizsludina laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis" vismaz 14 dienas pirms balsošanas pilnsapulcē.

Powered by Elxis - Open Source CMS