Izglītības un zinātnes ministrijas darba aktualitātes zinātnē

2-07-2020

Otrdien, 30. jūnijā, LZA Senāta sēdē klātesošie uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieka Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora Dmitrija Stepanova sniegto pārskatu par Izglītības un zinātnes ministrijas darba aktualitātēm zinātnē: par zinātnes rīcībpolitikas attīstību, par zinātnes politikas ieviesējinstitūciju konsolidāciju, par ZTAI politikas 2020-2017 mērķiem un apakšmērķiem un nozares prioritātēm, kā arī nākotnes vīziju, par pētniecības un attīstības intensitāti un nepieciešamajiem ieguldījumiem, Latvijas zinātnieku produktivitāti un konkurētspēju un zinātniskās darbības rezultātiem. Tika apskatīti programmu Apvārsnis 2020 rezultāti un Apvārsnis Eiropa potenciāls, kā arī cilvēkresursu situācija pētniecībā un zināšanu un tehnoloģiju pārneses un komercializācijas problemātika Latvijā, kā arī jautājumi par atvērto zinātni, zinātnes komunikācijas un integrētās zinātnes komunikācijas sistēmas pilnveide un portāla researchgateLatvia.gov.lv izveide.

D.Stepanovs (IZM). Izglītības un zinātnes ministrijas darba aktualitātes zinātnē (pdf.).


Powered by Elxis - Open Source CMS