IZGUDROTĀJ, RĀDI SAVU BRĪNUMU!

4-07-2020

Latvijas izgudrotāju kustība tuvojas savai simtgadei. 20. gadsimta sākumā Rīgas Politehniskā institūta audzēkņi veiksmīgi virzīja zinātniski tehnisko progresu. Piemēram, RPI students Jēkabs Pilsātnieks izgudroja elektrogrāfu, izmantoja to savā mašīnrakstīšanas birojā, kļuva par patentpilnvarnieku un izgudrotāju biedrības priekšsēdētāju. Viņš popularizēja izgudrotāju jauninājumus Rīgas un ārzemju izstādes.

Turpinot J. Pilsātnieka iesākto darbu izgudrotājdarbības popularizēšanā, 21. gadsimtā Latvijas Izgudrotāju biedrība aktīvi darbojas šajā jomā. Lai vietējiem aktīvistiem būtu telpa, kur rādīt savus izgudrojumus, biedrība regulāri organizē izgudrojumu izstādes. Izgudrojumu demonstrēšana lielākoties notiek Rīgas Tehniskas universitātes (RTU) zinātnes un studiju centru telpās. Bijušajā Rīgas Politehniskā institūta ēkā, kur tagad atrodas Latvijas Universitāte, plaša izgudrojumu skate notika pirms diviem gadiem. Tad Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) eksponēja tikai divus nozīmīgus izgudrojumus, veiktus sadarbībā ar RTU: jaunu sūknēšanas tehnoloģiju ar lineāro sūkni (A. Krasņikovs, V. Ā. Lapsa) un dispersas stiegrošanas elementu no kompozītiem materiāliem (A. Krasņikovs, V. Ā. Lapsa, A. Lukašenoks).

Ja starpkaru periodā Latvijā izgudrojumus patentēja pārsvarā amatnieki un lauksaimnieki, tagad - zinātnieki un pētnieki. Īpaši manāmā RTU darbība, kuru vada LZA akadēmiķis, 77 patentu autors Leonīds Ribickis. 2019. gadā RTU uzturēja spēkā 93 patentus, piereģistrēja 13 izgudrojumus, iesniedza 19 pieteikumus. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte šajā jomā ir apsteigusi Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti un Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti. Kaut šobrīd augstskolā uzturēto patentu skaits salīdzinājumā ar 2017. gadu ir tikai 58%, RTU aktīvi turpina atbalstīt izgudrotājdarbību Latvijā. Tāpēc Latvijas Izgudrotāju biedrības gada sapulce notika tieši RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes ēkā. Goda viesis bija LZA viceprezidents A. Krasņikovs, kurš arī šogad apstiprināja LZA atbalstu izgudrojumu un inovāciju izstādes "MINOX 2020" rīkošanā. Trīs stundu garā apspriedē ar ziņojumiem uzstājās 15 dalībnieki, spriežot arī par šī gada izstādes rīkošanas problemātiku. Nolēmām rīkot!

Aicinām piedalīties izgudrojumu un inovāciju izstādēs MINOX ZEMGALE, kas notiks 2020. gada 5. septembrī Jelgavā, Pasta salā un MINOX 2020, kas plānota 2020. gada 30. oktobrī Rīgā, Ķīpsalā. Izstādes informācijai sekojiet tīmekļvietnē www.minox.lv.

Izgudrotāj, zinātniek un pētniek, rādi savu brīnumu!

Ivans Griņevičs

Powered by Elxis - Open Source CMS