UZ PĒDĒJO SĒDI SANĀK LATVIJAS ZINĀTNES PADOME

4-07-2020

Š.g. 18. jūnijā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātē uz pēdējo sēdi sanāca Latvijas Zinātnes padomes (LZP) locekļi, lai atskatītos uz padarīto Latvijas zinātnes politikas attīstīšanā un īstenošanā. Līdz ar 2020. gada 1. jūliju, LZP no koleģiālas zinātnieku institūcijas tiek pārveidota par tiešās pārvaldes iestādi, kuru vadīs direktors, izpildot tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

LZP priekšsēdētājs Jānis Kloviņš savā uzrunā kolēģiem teica, ka "noslēdzies intensīva darba periods, taču atbildība par zinātnieku uzraudzību jānes arī tālāk". J. Kloviņš uzsvēra, ka padomes darbs bijis izaicinošs, jo to raksturojusi māka meklēt kompromisus, neaizmirstot galveno mērķi - zinātnes virzību. "Kopdarbs ir bijis ar milzīgu attīstības potenciālu - sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, esam uzsākuši Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmu, kur atklātā konkursā zinātniekiem dota iespēja gūt valsts atbalstu jaunu zināšanu un tehnoloģisko atziņu radīšanā," teica J. Kloviņš. Ministru prezidenta deleģētais pārstāvis Tālis Juhna ir pārliecināts, ka, "lai arī daudziem izciliem projektiem finansējums iet secen vien pāris punktu atšķirības dēļ, ir pārliecība, ka izvērtēšanas process noticis caurspīdīgi". Sēdē arī viesojās izglītības uz zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP), kas visiem padomes locekļiem pasniedza pateicības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu zinātnes labā.

Latvijas Zinātnes padome tika izveidota ar Ministru padomes 1990. gada 3. jūlija lēmumu "Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu" , lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei piešķirto valsts līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Par LZP darbības mērķi tika noteikts sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.

Jaunais LZP modelis nodrošinās vienotu un nacionālā līmenī koncentrētu zinātnes politikas ieviešanu, uzraudzību un administrēšanu. Tiks nodrošināta analītiskā kapacitāte pilnā zinātnes ciklā - no fundamentālās zinātnes līdz zinātnes rezultātu komercializācijai, tādā veidā samazinot administratīvo slogu Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām. Rīkojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju"  paredz ar 2020. gada 1. jūliju izglītības un zinātnes ministra padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes - Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) funkciju nodošanu jaunveidojamai Latvijas Zinātnes padomei. SZA funkcijas studiju un studējošo kreditēšanā pārņems Valsts izglītības attīstības aģentūra. Rīkojuma projekts paredz izmaiņas arī  Valsts izglītības attīstības aģentūras darbībā - no 2021. gada 1. jūlija aģentūras funkcijas zinātnes politikas īstenošanā, kā arī Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta funkcijas pārņems LZP.

Avots: LZP

Powered by Elxis - Open Source CMS