PAR PIRMO LZA AKADĒMIĶES BAIBAS RIVŽAS STIPENDIJAS LAUREĀTI KĻŪST ESAF ABSOLVENTE IEVA PRIEDE

4-07-2020

2019./2020. studiju gada pavasara semestrī pirmo reizi tika pasniegta LZA akadēmiķes, LLU profesores, Baibas Rivžas jubilejas stipendija, ko saņēma LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas "Ekonomika"  absolvente Ieva Priede. Absolvente izstrādāja noslēguma darbu par kultūras tūrisma attīstības iespējām Kurzemes reģionā

Stipendiāte un LLU absolvente bērnības gaitas pavadījusi Lielvārdē, kur arī beigusi vidusskolu, taču tagad par savu dzīvesvietu sauc Talsus. Pēc vidusskolas beigšanas, Ieva studēja psiholoģiju,bet tā kā interese par ekonomiku bijusi vienmēr, tad pirms diviem gadiem iestājās LLU maģistra studiju programmā «Ekonomika», izvēloties ilgtspējīgas teritorijas attīstības un mārketinga specializācijas virzienu. «Studijas bija interesantas un noderīgas, pasniedzēji - iedvesmojoši un zinoši, kursabiedri - draudzīgi un atbalstoši,» stāsta Ieva.

Studiju gada izskaņā, absolvente rakstīja maģistra darbu "Kultūras tūrisma attīstības iespējas Kurzemes reģionā", kā mērķis bija izpētīt kultūras tūrisma teorētiskos aspektus, novērtēt būtiskākos faktorus un pieredzi reģionā, identificēt problēmas un izstrādāt kultūras tūrisma attīstības scenārijus Kurzemes reģionā. Kā galveno noslēguma darba secinājumu absolvente min: "Kurzemes reģionā ir bagātīgs kultūras tūrisma potenciāls, taču trūkst vienota stratēģija un piedāvājums. Darbā tika izstrādāti trīs attīstības scenāriji, daudzkritēriju analīzē eksperti par piemērotāko attīstības scenāriju reģionam atzina dažādu tūrisma dalībnieku organizēto un īstenoto kultūras tūrisma attīstības scenāriju."

Pateicoties LZA akadēmiķes un LLU profesores Baibas Rivžas iedrošinājumam, kā arī Ievas ieguldītajam darbam un mērķtiecībai, viņa pieteicās profesores jubilejas stipendijas konkursam, kas pavasara semestrī norisinājās pirmo reizi. Šāda stipendiju programma ir unikāla LLU, jo to iniciējuši Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktoranti par godu nozīmīgajai profesores Baibas Rivžas dzīves jubilejai un devuši stipendijas programmai profesores vārdu. "Esmu pagodināta, ka mana maģistra darba vadītāja bija profesore Baiba Rivža, kura ir ļoti inteliģenta, atsaucīga un iedvesmojoša," stāsta Ieva.

Absolvente jau ir uzsākusi savas darba gaitas, ko veiksmīgi apvienoja ar studijām LLU. "Līdz 2020. gada martam strādāju Talsu novada muzejā, kur papildus saviem amata pienākumiem vadīju vairākus muzeja digitālās pieejamības projektus, t.sk. āra interaktīvo stendu izveidi Talsos, kas 2019. gadā ieguva Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu, kā arī unikālus virtuālās realitātes risinājumus muzeja arheoloģijas ekspozīcijā un arheoloģijas nodarbībās skolēniem. Savukārt no 2018. gada līdz 2020. gadam darbojos Latvijas Muzeju biedrības valdē, kur 2018. gadā koordinēju tūrisma kampaņu "Apceļo Latvijas muzejus", tāpat esmu koordinējusi izglītojošus seminārus muzeju darbiniekiem, bet 2020. gadā biju organizatoru komandā un vadīju darba grupu muzeju forumā "Neērtie jautājumi". Esmu arī projekta vadītāja Latvijas muzeju digitālā kataloga izveidē "Muzeji Latvijā", kas no šī gada maija apskatāms Latvijas Muzeju biedrības mājaslapā," atklāj Ieva.

Ieva par savu studiju laiku stāsta, ka katrs pasniedzējs devis zināšanas un atziņas, kas viņai noteikti noderēs nākotnē. "Liels paldies ikvienam no viņiem! Iesaku, studējot maģistratūrā ekonomiku, izvēlēties studiju virzienu ilgtspējīga teritoriju attīstība un mārketings, kas, manuprāt, ir aizraujošs un daudzpusīgs," tā absolvente. Pašreiz Ieva vēl nav izdomājusi par saviem turpmākajiem plāniem izglītības jautājumos, bet nākotnē apsver domu iestāties arī doktorantūrā.

LZA akadēmiķes un LLU profesores, Baibas Rivžas jubilejas stipendijas nolikums LLU Attīstības fondā tika parakstīts 2019. gada 27. decembrī.

Avots: LLU

Powered by Elxis - Open Source CMS