LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS SENĀTA SĒDES (30.06.20) PIEŅEMTIE LĒMUMI:

5-07-2020

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 30. jūnija Senāts par zinātniskā žurnāla "LZA Vēstis" redakcijas padomes priekšsēdētāju ievēlēja akadēmiķi Ojāru Spārīti, bet par LZA, Latvijas Zinātnes padomes (LZP) un Latvijas Zinātnieku savienības (LZS) laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" redakcijas padomes priekšsēdētāju - akadēmiķi Gunti Zemīti. Jaunie redakciju padomju priekšsēdētāji, saskaņā ar LZA zinātniskā žurnāla "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis" Nolikumā (2.punkts) un LZA, LZP un LZS laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" Nolikumā (4. punkts) noteikto, tiek ievēlēti uz trim gadiem un uzsāk pildīt darba pienākumus ar ievēlēšanas brīdi.

LZA Senāts, izskatīja LZA FTZN nodaļas iesniegtos priekšlikumus LZA Statūtu grozīšanai un, pamatojoties uz Senāta 2020.gada 11.februārī izveidotās LZA Statūtu grozīšanas komisijas 2020.gada 15.jūnija atzinumu, nolēma virzīt izskatīšanai un pieņemšanai nākamajā LZA pilnsapulcē šādus LZA Statūtu grozījumus:

  • no punkta 3.2.1 izslēgt otro teikumu: "Par LZA īsteno locekli zinātnieku var ievēlēt, ja viņš nav sasniedzis 70 gadu vecumu";
  • no punkta 3.2.4 izslēgt otro teikumu: "Par LZA korespondētājlocekļiem var ievēlēt zinātniekus, kuri nav sasnieguši 60gadu vecumu."


Pamatojums: vecuma cenza noteikšana ievēlēšanai par LZA īsteno locekli vai LZA korespondētājlocekli, kas noteikta tagadējā LZA Statūtu redakcijā (punktos 3.2.1 un 3.2.4), atzīstama par potenciālo kandidātu diskrimināciju pēc vecuma un neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam, kas nosaka, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

Atbilstoši LZA Statūtu punktam 7.2. šis grozījumu projekts tiks nodots LZA locekļiem apspriešanai un izsludināts laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis" vismaz 14 dienas pirms balsošanas pilnsapulcē.

Powered by Elxis - Open Source CMS