Latvijas Zinātnes padome izsludina valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” projektu pieteikumu atklāto konkursu

15-07-2020

Latvijas Zinātnes padome izsludinājusi valsts pētījumu programmas "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana" projektu pieteikumu atklāto konkursu. Programmas virsmērķis ir veicināt zināšanās balstītu, ilgtspējīgu un efektīvu zemes resursu izmantošanu, pārvaldību un plānošanu atbilstoši sociālajiem, ekonomiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un pieejamiem cilvēkresursiem un to potenciālu, prasmēm, kompetencēm un dzīves stratēģijām. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 17. augusts un kopējais budžets 405 000 euro 24 mēnešu īstenošanas periodam no valsts budžeta.

Vairāk Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā.


Powered by Elxis - Open Source CMS