ĪSTENIE LOCEKĻI

16-03-2020

Ambainis Andris (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte (LU)

Andersons Bruno (materiālzinātnes), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Andrejevs Georgs (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Alnis Jānis (fizika), FTZN. LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Auziņš Mārcis (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Barševskis Arvīds (bioloģija), ĶBMZN. Daugavpils Universitāte

Bārzdiņš Jānis (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Bērziņš Valdis (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Biļinskis Ivars (informātika), FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts

Blūms Elmārs (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Bojārs Juris (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Buiķis Andris (matemātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Burima Maija (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Caune Andris (arheoloģija), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Cēbers Andrejs (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Cimdiņa Ausma (literatūrzinātne), HSZN. LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Cimdiņš Pēteris (ekoloģija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Cimermanis Saulvedis (etnoloģija), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Dambrova Maija (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Dehtjars Jurijs (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Druviete Ina (valodniecība), HSZN. Latvijas Universitāte

Duburs Gunārs (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Dumbrājs Oļģerts (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Erts Donāts (fizika), FTZN. LU Ķīmiskās fizikas institūts

Ērenpreisa Jekaterina (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Ērglis Andrejs (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, LU Kardioloģijas institūts

Feldmanis Inesis (vēsture), HSZN. Latvijas Universitāte

Ferbers Ruvins (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Gailītis Agris (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Gaitnieks Tālis (mežzinātne), LMZN. LV Mežzinātnes institūts "Silava"

Gardovska Dace (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Gardovskis Jānis (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Grabis Jānis (materiālzinātnes), ĶBMZN. RTU Neorganiskās ķīmijas institūts

Greitāns Modris (informātika), FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts

Grēns Elmārs (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Grudule Māra (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Universitāte

Grundspeņķis Jānis (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Hausmanis Viktors (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Ivbulis Viktors (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Jansone Ilga (valodniecība), HSZN. LU Latviešu valodas institūts

Jaudzems Kristaps (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Jēkabsons Ēriks (vēsture), HSZN. Latvijas Universitāte

Jirgensons Aigars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Juhna Tālis (inženierzinātne), FTZN. RTU Būvzinātnes centra Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija

Jundzis Tālavs (politoloģija), HSZN. LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs

Kalnačs Benedikts (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Kalnbērzs Viktors (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Kalniņš Arnis (ekonomika), HSZN un LMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Kalniņš Mārtiņš (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Kalviņš Ivars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Kampars Valdis (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Karnīte Raita (ekonomika), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, SIA "EPC"

Kaufmane Edīte (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Dārzkopības institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Kārkliņš Aldis (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Kloviņš Jānis (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Kluša Vija (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Kļaviņš Māris (vides zinātnes), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Knite Māris (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Kokars Valdis (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Kotomins Jevgeņijs (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Krasņikovs Andrejs (mehānika), FTZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte

Krastiņš Jānis (arhitektūra), HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Krastiņš Oļģerts (ekonomika), HSZN un LMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Krūmiņš Andris (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Krūmiņš Juris (demogrāfija), HSZN. Latvijas Universitāte

Kuzmins Aleksejs (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Kūle Maija (filozofija), HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Kupče Ēriks (ķīmija), ĶBMZN.

Kursīte-Pakule Janīna (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Universitāte

Lācis Ivars (fizika), FTZN. LU Fizikas un matemātikas fakultāte

Lavendelis Egons (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Leja Mārcis (medicīna), ĶBMZN. LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Lejniece Sandra (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Lejnieks Aivars (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Lielausis Oļģerts (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Liepiņš Edgars (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Linē Aija (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Markus Dace (valodniecība), HSZN. Liepājas Universitāte

Matīss Imants (mehānika), FTZN. LZA Sertifikācijas centrs

Merkurjevs Jurijs (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Millers Tālis (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Muceniece Ruta (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Muižnieks Indriķis (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Muktupāvels Valdis (folkloristika), HSZN. Latvijas Universitāte

Murovska Modra (medicīna), ĶBMZN. RSU A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Ose Ieva (arheoloģija), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Ozols Andris (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Pētersons Aigars (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Pilvere Irina (ekonomika), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Pīrāgs Valdis (medicīna), ĶBMZN. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnika

Počs Remigijs (ekonomika), HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Priedkalns Jānis (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Purāns Juris (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Rašals Īzaks (bioloģija), ĶBMZN un LMZN. LU Bioloģijas institūts

Ribickis Leonīds (enerģētika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Rikards Rolands (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Rivža Baiba (ekonomika), LMZN un HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Rogulis Uldis (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte, LU Cietvielu fizikas institūts

Rozentāls Rafails (medicīna), ĶBMZN. P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Rutkis Mārtiņš (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Siliņš Andrejs (fizika), FTZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Sjakste Nikolajs (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Skuja Linards (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Spārītis Ojārs (mākslas zinātnes), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija

Spīgulis Jānis (fizika), FTZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte

Stranga Aivars (vēsture), HSZN. Latvijas Universitāte

Sūna Edgars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Šipkovs Pēteris (enerģētika), FTZN. Fizikālās enerģētikas institūts

Šostaks Aleksandrs (matemātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Šteinbuka Inna (ekonomika), HSZN. Latvijas Universitāte

Šternbergs Andris (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Šuvajevs Igors (filozofija), HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Švarcs Kurts (fizika), FTZN

Tāle Ivars (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Tārs Kaspars (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Torgāns Kalvis (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Trapencieris Pēteris (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Turks Māris (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Urtāns Juris Tālivaldis (kultūras vēsture), HSZN. Latvijas Kultūras akadēmija

Valters Raimonds (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte

Vāvere Vera (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Vederņikovs Nikolajs (ķīmija), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Veinbergs Grigorijs (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Veisbergs Andrejs (valodniecība), HSZN. Latvijas Universitāte

Vīķe-Freiberga Vaira (psiholoģija, folkloristika), HSZN.

Volkolākovs Jānis (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Zariņa Gunita (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Zeltiņš Andris (bioloģija), ĶBMZN. Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zemītis Guntis (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Zicmanis Andris (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Zilgalvis Jānis (māksla), HSZN. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Zvidriņš Pēteris (ekonomika), HSZN. Latvijas Universitāte

Žūriņš Aivars (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Pēdējā atjaunošana 16-03-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS