Konkursi

11-02-2010

RTU aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts” izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem šādās specialitātēs:

neorganiskajā ķīmijā – vadošais pētnieks – 4 vietas;

analītiskajā ķīmijā – vadošais pētnieks – 1 vieta;

ķīmijas tehnoloģijā – zinātniskais asistents – 1 vieta.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Miera ielā 34, Salaspilī, 307. istabā, tālrunis 67944711.

Pieteikumam pievienot:

1) Curriculum vitae,

2) zinātnisko publikāciju sarakstu (2005–2009),

3) zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas,

4) citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pretendentu izvēles).


Konkurss

Latvijas Zinātņu akadēmija izsludina konkursu
Artura Balklava balvai zinātnes popularizēšanā.

Artura Balklava balvu piešķir individuāliem zinātniekiem par nozīmīgiem populārzinātniskiem darbiem: publicētām grāmatām, rakstiem vai vienotas tematikas populārzinātnisku darbu kopām. Prēmijai var izvirzīt darbus (publikācijām jābūt latviešu valodā), kas nav pretrunā ar mūsdienu zinātnes atziņām un attiecas uz astronomiju, bioloģiju, fiziku, ķīmiju, matemātiku, medicīnu, tehniskajām zinātnēm, minēto zinātņu starpdisciplinārajām nozarēm vai šo zinātņu vēsturi.

Izvirzot kandidātus Artura Balklava balvai, ekspertu komisijai 1 eks. iesniedzami šādi dokumenti:

8.1) izvirzītāja ieteikums;

8.2) izvirzītās publikācijas vai izvirzītā darba apraksts;

8.3) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi un tālr.;

8.4) autora parakstīta īsa iesniegtā darba anotācija latviešu valodā;

8.5) darba nosaukums angļu valodā.

Materiāli iesniedzami līdz 2010.gada 15.martam Latvijas Zinātņu akadēmijas sekretariātā (Akadēmijas laukumā 1, 2.st., 231.ist. Rīga, LV 1050).

Tālr. uzziņām 76223931 vai 67223633, E–pasts:


KONKURSS

LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem :

Cietvielu fizikā – vadošais pētnieks – 3 štata vietas

Materiālu fizikā – vadošais pētnieks – 1 štata vieta

Teorētiskajā fizikā – vadošais pētnieks – 1 štata vieta

Pieteikumā jānorāda nozare , kurā vēlas pretendēt.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Rīgā,

Ķengaraga ielā 8, 338. istabā. Tālrunis uzziņām 67260556.

Pieteikumam pievienot:

1.Zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;

2.CV;

3.Publicēto darbu sarakstu;

4.Citas, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).

Pēdējā atjaunošana 12-02-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS