Aizstāvēšana

3-03-2010

2010.gada 23.martā plkst. 15.00 RTU Mašīnzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P–16 atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

DMITRIJS ĻITVINOVS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Divpakāpju planetāro motora–reduktora ar nekustīgu gredzenzobratu vibrāciju pētījumi” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. V.Mironovs, prof. Dr.sc.ing. R.Dorošenko, prof. Dr.sc.ing. Rein Laaneots (Tallinas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.

***

2010.gada 7.aprīlī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Socioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANDA ROŽUKALNE

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas mediju auditorijas žurnālu lasīšanas paradumi”.

Recenzenti: profesors Vladimirs Meņšikovs (RSU); asoc. profesore Aukse Balčytiene (Lietuva); asoc. profesors Ainārs Dimants (Biznesa augstskola “Turība”). Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv 

***

2010. gada 16. aprīlī plkst. 14:30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes sēžu zālē Kronvalda bulvārī 1 RTU Enerģētikas nozares promociju padomes P05 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai enerģētikas nozarē aizstāvēs

DMITRIJS DROZDS

par tēmu “Digitālo aizsardzību iestatījumu un elektrotīkla elementu parametru saskaņošanas optimizācija un analīze”.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats (RTU Enerģētikas institūts, direktors), Dr.sc.ing. Sergejs Rubcovs (Rīgas Tehniskā universitāte, docents) un Dr.sc.ing. Dmitrijs Ļubarskis (Energosetproject, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv, Valsts nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2010. gada 16.aprīlī plkst. 15:30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes sēžu zālē Kronvalda bulvārī 1 RTU Enerģētikas nozares promociju padomes P05 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai enerģētikas nozarē aizstāvēs

DIĀNA ŽALOSTĪBA

par tēmu “Aizsardzības un pašatjaunošanās automātikas komplekss energosistēmu sabrukumu novēršanai”.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis (LZA Fizikālās enerģētikas institūts, vadošais pētnieks), Dr.sc.ing. Anna Mutule (RTU EEF, docente) un Dr.sc.ing. Dmitrijs Ļubarskis (Energosetproject, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv, Valsts nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2010.gada 19.februārī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu rehabilitoloģijas specialitātē Signei Tomsonei par promocijas darbu “Mājas vides ietekme uz veselīgu novecošanu gados ļoti veciem cilvēkiem Latvijā Eiropas valstu kontekstā”. Balsošanas rezultāti: par–7, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2010.gada 24.februārī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – morfoloģija Zeltītei Cēderštrēmai par promocijas darbu “Rīgas skolas vecuma zēnu fiziskās attīstības rādītāju vērtējums gadsimtu mijā”. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS