Literatūras izstāde “Mežzinātne un koksnes tehnoloģijas Latvijā”

3-03-2010
zv/zv399-2.jpg
Arvīds Barševskis fotoizstādes atklāšanā
A.Edžiņas foto
 

Mežzinātnes mērķis ir iegūt zinātniski pamatotu informāciju meža ilgtspējīgas un daudzfunkcionālas apsaimniekošanas attīstībai. Ekoloģiskie, tehnoloģiskie, ekonomiskie un sociālie pētījumi meža nozarē ir veicami saistībā ar Latvijas meža vidi un resursiem, bet liela loma ir arī plašas sabiedrības informēšanai par šiem jautājumiem.  

2010.gada 18.janvārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkā tika atklāta literatūras izstāde “Mežzinātne un koksnes tehnoloģijas Latvijā”.

Izstādes organizētāji – Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija.

Izstādes materiālos atspoguļota arī Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta, LVMI “Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta, Meža pētīšanas stacijas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskā universitātes un Daugavpils Universitātes darbība mežzinātnes un koksnes tehnoloģiju jomā.

Izstādi ievada īss ieskats Latvijas mežzinātnes vēsturē, tālāk tiek parādītas ar mežzinātni saistītās iestādes Latvijā (no jauno speciālistu sagatavošanas līdz valsts ekonomikas politikas izstrādei).Izstādē tiek analizēti mežzinātnes attīstības pētījumu virzieni, Latvijas mežzinātnes loma Eiropas Savienībā, tās attīstības perspektīvas un optimālākie modeļi.

2010. gads pēc UNESCO iniciatīvas pasludināts par Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu. Bioloģiskā daudzveidība ir visu dzīvo būtņu – augu, dzīvnieku, sēņu un mikroorganismu daudzveidība uz Zemes. Šim jautājumam veltīta plaša izstādes materiālu kopa. Akadēmiķis Jānis Stradiņš savā runā izstādes atklāšanā atzīmēja faktu, ka Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka pirmā ir uzsākusi Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības gada atzīmēšanu un, ka mežs ir visīstākā bioloģiskā daudzveidība. Vēl viņš uzsvēra izstādē parādīto Latvijas mežu tradīciju nozīmi.

LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, LZA korespondētājloceklis, profesors Arnis Treimanis ieguldīja lielu darbu izstādes tapšanā. Izstādē apskatāmi vairāki plakāti, kuros atspoguļoti projekti koksnes tehnoloģiju jomā.

Akadēmiķe Baiba Rivža savā runā izstādes atklāšanā uzsvēra mežzinātnes milzīgo un nemainīgo nozīmi Latvijas tautsaimniecībā.

Vienlaicīgi notika arī Daugavpils Universitātes rektora, LZA korespondētājlocekļa profesora Arvīda Barševska fotoizstādes. “Meža daudzveidība” atklāšana.

Mežu pētniece Ligita Liepiņa ir izteikusies : “Daba savas ilgās attīstības laikā veidojusi vairākas augu sabiedrības (purvus, pļavas un citas fitocenozes), bet tās “aristokrātija” ir mežs.”

Izstāde visiem interesentiem Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā Rūpniecības ielā 10 būs apskatāma līdz 31.martam.

Inta Šmitiņa

Pēdējā atjaunošana 3-03-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS