SVEICAM!

3-03-2010

Rīga, 2010. gada 19.februārī

LZA īstenajam loceklim Arnim Treimanim

Augsti godātais akadēmiķi !

Jūs piederat pie zinātnieku saimes, kura nodarbojas ar nozīmīgajām ķīmijas, koksnes un polimēru ķīmijas lietām, sekmīgi apvienojot teorētiskos pētījumus ar to praktisko pielietojumu. Jūsu aktīvā dalība daudzos ES zinātniskajos projektos, un it sevišķi Eiropas Savienības 19 valstu zinātniskā projekta „Papīru veidojošo šķiedru mikrostruktūras un īpašību pētījumi, izmantojot jaunas tehnoloģijas” vadīšana (kopš 2006) liecina par Jūsu augsto starptautisko autoritāti.

Ne velti Jūs esat ievēlēts par Karaliskās zviedru inženierzinātņu akadēmijas locekli. Par Jūsu nozīmīgo ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā liecina Jūsu līdzdalība Latvijas Meža un saistīto nozaru Nacionālās programmas izstrādē. Kā Latvijas papīra ražotāju asociācijas prezidents un tās pārstāvis Eiropas Celulozes un papīra rūpniecības inženieru asociācijā Jūs aktīvi piedalāties Latvijas papīra ražošanas uzņēmumu attīstības problēmu risināšanā. Un bez visa tā arī dalība vairāku starptautisku žurnālu redkolēģijās, dažādu starptautisku kongresu un konferenču orgkomitejās! Nozīmīgs ir arī Jūsu ieguldījums augstas kvalifikācijas nozares speciālistu sagatavošanā. Un Jūsu vadībā darbojas LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa. Apbrīnojams darbīgums un atdeve!

Jubilejas reizē laiks uzsaukt: tā turpināt!

Jūs esat koleģiāls un saprotošs, līdzsvarots un mierīgs savstarpējās attieksmēs. Jūsu līdzdalība mūsu akadēmijas darbā, tās dzīvē ir vienmēr gaidīta.

No sirds vēlam veselību, enerģiju un dzīvesprieku!

Ad multos annos!

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Patiesā sirsnībā

LZA prezidents Juris Ekmanis
LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
ĶBMZN priekšsēdētājs Raimonds Valters

Pēdējā atjaunošana 3-03-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS