VALSTS EMERITĒTO ZINĀTNIEKU PADOME

12-10-2018

VALSTS EMERITĒTO ZINĀTNIEKU PADOME

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1524
Tel.: 29215144, 67223448, 67224040.
E pasts: ,

Padomes priekšsēdētājs Dr.habil.biol, LZA īst. loc. Īzaks Rašals
Zin. sekretāre Ligita ĀZENA


LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS RĪKOJUMS

2018/ 1-2e/2018/301

Par Valsts emeritēto zinātnieku padomi

1. Saskaņā ar Zinātniskas darbības likuma 12.1 panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 692 "Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība" 5. punktam apstiprināt Valsts emeritēto zinātnieku padomi šādā sastāvā:

I. Dedze Ventspils Augstskolas zinātņu prorektore

K. Didenko Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas loceklis

V. Kampars Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās ķīmijas institūta direktors, profesors

S. Keišs Ekonomikas un kultūras augstskolas profesors

K. Ketners Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta direktors

T. Koķe Rīgas Stradiņa universitātes studiju prorektore, profesore

O. Krievs Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas loceklis

V. Priednieks Latvijas Jūras akadēmijas profesors

Ī. Rašals Latvijas Zinātnes padomes Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisijas loceklis

B. Rivža Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu nodaļas priekšsēdētāja

O. Spārītis Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

I. Stecenko Baltijas Starptautiskās akadēmijas zinātniskā darba prorektore, profesore

D. Stepanovs Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieka - Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora pienākumu izpildītājs, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā

P. Trapencieris Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas loceklis

A. Valdovska Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisijas locekle

M. Živitere Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Ekonomikas katedras vadītāja, profesore

2. Atzīt par spēku zaudējušu Izglītības un zinātnes ministrijas 2014. gada 30. septembra rīkojumu Nr. 415 "Par Valsts emeritēto zinātnieku padomi".

Ministrs    K. Šadurskis

Pēdējā atjaunošana 7-06-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS