KONKURSS

11-06-2010

Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts izsludina konkursu
uz vadošā pētnieka amatu literatūrzinātnē – 1 vieta un pētnieka amatu – 5 vietas (literatūrzinātnē – 1 vieta, folkloristikā – 4 vietas).

Pretendentiem jāiesniedz: pieteikums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, publikāciju saraksts (2007.–2009.) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem).

Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 9. augustam LU LFMI direkcijā, Akadēmijas laukumā 1, 1306. kabinetā. Tālrunis uzziņām 67229017.

Powered by Elxis - Open Source CMS