Vladislavam Pugačevam – 70

11-06-2010

Latvijas Republikas Patentu valdes Patentu tehniskā bibliotēka rīko izstādi “Izgudrotājam Dr.habil.sc.ing. Vladislavam Pugačevam – 70”. Izstāde būs skatāma Patentu tehniskās bibliotēkas telpās, Šķūņu ielā 17 (2.st.) līdz š.g 11.jūlijam.

Vladislava Pugačeva galvenie izgudrojumi saistīti ar bezkontakta elektriskām mašīnām, pastāvīgos magnētus saturošām magnētiskām sistēmām, elektromagnētisko lauku pētīšanu sarežģītās feromagnētiskās struktūrās un pastāvīgo magnētu izgatavošanas tehnoloģiju pilnveidošanu, izmantojot plastisku saistvielu. V.Pugačeva pēdējā laikā interešu lokā ir elastīgo magnētu izstrāde. Īpaši plaša elastīgo magnētu pielietošana ir medicīnā – magnetoterapijā, kas ir viena no visbiežāk izmantojamām un efektīvākajām fizikālās terapijas metodēm. V.Pugačevs tiek uzskatīts par labāko magnētu speciālistu Latvijā.

Vladislavs Pugačevs ir vairāk nekā 220 publikāciju (t.sk. 155 zinātniskās monogrāfijas un publikācijas, 14 ārzemju patenti, no kuriem 2 ir starptautiskie pieteikumi, 31 Latvijas patents, 15 PSRS autorapliecības un 3 nepublicēti pieteikumi) autors. Vladislavs Pugačevs kopā ar kolēģiem Jāni Greivuli, Leonīdu Ribicki un Sergeju Petrovu, pārreģistrējot PSRS autorapliecību, ir saņēmis arī pirmo Latvijas patentu LV 5001. Viņš ir saņēmis nozīmīgus apbalvojumus: 2003.gadā apbalvots ar Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai”, VAS “Latvenergo” un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrības atzinības rakstu kā pateicību par augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu, 2005.gadā saņēma VAS “Latvenergo” Gada balvu 2005 par darbu kopu “Vēja iekārtu tiešās piedziņas ģenerēšanas un vadības lēngaitas elektriskās mašīnas” un Latvijas Darba devēju konfederācijas balvu mazajam uzņēmumam. LZA par 2005.gada sasniegumu atzinusi bezkontaktu asinhronā ģeneratora ar divkāršu barošanu bezreduktora vēja enerģētiskām iekārtām izstrādi, kuras autoru vidū ir arī Vladislavs Pugačevs. 2006.gadā LR Patentu valdes un LZA kopīgi organizētajā konkursā par labāko 2004./2005.gada nacionālo izgudrojumu Vladislavs Pugačevs, Valērijs Bezrukovs, Nikolajs Levins un Muhabats Manonovs saņēma diplomu par izgudrojumu “Daudzpolu induktorģenerators”.

Dace Buša

Powered by Elxis - Open Source CMS