LZA izsludina konkursu uz nacionālā BONUS programmas koordinatora vietu

21-06-2010

Latvijas Zinātņu akadēmija
izsludina konkursu uz nacionālā BONUS programmas koordinatora vietu
Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas programmu centrā

Darba pienākumu izpildīšanai nepieciešamās zināšanas un kompetences:

 • Maģistra grāds vai doktora zinātniskais grāds (doktora zinātniskais grāds tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • Vismaz piecu gadu darba pieredze zinātnes sistēmā;
 • Izpratne un zināšanas jautājumos par Baltijas jūras vides ilgtspējīgu apsaimniekošanu un aizsardzību;
 • Iepriekšējā pieredze sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm;
 • Pieredze starptautiskās sadarbības organizēšanā;
 • Pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Divu svešvalodu zināšanas, tai skaitā labas angļu valodas zināšanas (runāt, lasīt, rakstīt), franču valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • Komunikabilitāte un iniciatīva, spēja strādāt komandā;
 • Atbildības sajūta un precizitāte, prasme diplomātiski risināt problēmas;
 • Spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma informāciju;
 • Augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam.


Darba uzdevumi:

1. Apzināt programmas BONUS-169 darbībā ieinteresētās puses (valsts pārvaldes iestādes un aģentūras, pašvaldību iestādes, zinātniskās institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumus u.c.) Latvijā.

2. Veicināt ieinteresēto pušu iesaistīšanu programmas BONUS - 169 aktivitātēs Latvijas līmenī.

3. Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un BONUS EEIG organizēt seminārus programmas BONUS - 169 aktivitātēs ieinteresēto pušu pārstāvjiem, organizēt informatīvos pasākumu.

4. Nodrošināt informācijas izplatīšanu par BONUS-169 programmu latviešu valodā. Sabiedrības informēšana izmantojot sabiedriskos medijus.

5. Sekmēt papildus nacionālo finanšu līdzekļu piesaisti BONUS-169 programmas īstenošanai.

6. Identificēt un risināt problēmas saistībā ar dažādu finansējuma avotu integratīvu izmantošanu Baltijas jūras izpētes jomā.

7. Pēc nepieciešamības organizēt tehniski ekonomisko priekšizpēti, lai sekmētu starpdisciplināru pieeju Baltijas jūras problēmu risināšanā.

Līguma darbības laiks: 12 mēneši

Pretendentus lūdz iesniegt pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2010. gada 9. jūlijam  Latvijas Zinātņu akadēmijās Eiropas programmu centrā, 338. kabinetā (3.stāvs). Papildu informācija pa tālr. 67227790.

Pēdējā atjaunošana 29-07-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS