Bioloģiskās daudzveidības gads Latvijas Dabas muzejā

8-07-2010

2010. gadu ANO ir pasludinājusi par Bioloģiskās daudzveidības gadu. 2010. gads ir arī Latvijas Dabas muzeja 165. jubilejas gads.

Savas jubilejas gadā Dabas muzejs visa gada garumā piedāvā dažādas – gan jau tradicionālas un labi zināmas un gaidītas, gan arī muzeja jubilejai un Bioloģiskās daudzveidības gadam īpaši veidotas – dabas daudzveidības iepazīšanas, izpētes un izpratnes iespējas. Muzeja īpašās iespējas – astoņas dabaszinātņu pastāvīgās ekspozīcijas, 20 – 25 izstādes gadā, daudzveidīgs muzejpedagoģiskais piedāvājums un zinātnisko darbinieku potenciāls – ir plašs un daudzpusīgs pamats bioloģiskās daudzveidības popularizēšanai.

Latvijas Dabas muzeja ekspozīcijās ir iespējas vērot un baudīt dabas daudzveidības skaistumu, pētīt un izprast procesus un norises dabā, kas palīdz veidot dabai draudzīgu attieksmi un atbildību.

Gada garumā muzejs piedāvā apmeklētājiem vairāk nekā 20 izstādes par dabas daudzveidību, aktuālajiem vides jautājumiem, Latvijas dārzkopju un dzīvnieku audzētāju – kolekcionāru un selekcionāru – sasniegumiem. Šogad īpašu uzmanību nolemts pievērst Latvijai īpašām un aktuālām tēmām. Piemēram, baložu selekcijas tradīcijas Latvijā, Latvijas dabā augošo orhideju sugu daudzveidība u.c. Neatņemama izstāžu sastāvdaļa ir aktīvās līdzdarbošanās iespējas – iepazīties ar trušu dzīvesveidu, kanārijputniņu tuvāko radinieku Latvijā, kā arī izpētīt čiekuru pasaules daudzveidību un ieklausīties baložu savvaļas radinieku balsīs.

Tas, ka izstāžu saturs ir ne vien acīm baudāms, bet ir arī izzinošs, liecina izstāžu apmeklētāju paustie viedokļi, piemēram, “Pasakains skaistums. Zeme – mūsu mājas – slēpj un glabā savā sirdī brīnumus. Šī izstāde tikai pavisam nedaudz ļauj ieskatīties tajā, ar ko vēlos iepazīties klātienē. Apjaušot pasaules un cilvēku daudzveidību un plašumu, apzinos savu mazumu, tomēr apbrīnojamo unikalitāti. Mēs katrs ar savu būtību un devumu pasaulei esam šīs izstādes sastāvdaļa” un “Ja teiktu, ka izstāde ir interesanta, tas būtu daudz par maz. Tā ir izglītojoša, audzinoša. To vajadzētu redzēt katram skolēnam”.

Izglītības iespējas muzejā ir atbilstošas ļoti dažādām interesēm; dabas daudzveidību un dabā notiekošos procesus var iepazīt piedaloties ekskursijās, lekcijās, muzejpedagoģiskajās programmās, dabaszinātņu pulciņos un arī dažādos tematiskos pasākumos.

2010. gada dzīvniekam – ūdram – šogad ir īpašs gods būt arī Bioloģiskās daudzveidības gada pārstāvim. Gada sākumā “ūdra gada” pasākuma atklāšanā piedalījās Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētnieks, Dr.biol. Jānis Ozoliņš, Līgatnes dabas taku zvērkope Velga Vītola, Dabas aizsardzības pārvaldes Aizsargājamo dabas teritoriju departamenta plānojumu un atļauju nodaļas vadītāja Gunta Gabrāne – stāstot par ūdra bioloģiju, ekoloģiju un aizsardzības jautājumiem, personīgo pieredzi saskarsmē ar dzīvnieku. Ūdram par godu, Dabas muzejs izsludināja spēļu konkursu skolām “Ūdru spēles”, kas noslēgsies gada beigās, kā rezultātā varēs iepazīties ar veiksmīgākajām skolēnu veidotajām spēlēm. Ar septembra mēnesi muzejā būs apskatāma izstāde, kas veltīta ūdram, kā arī citiem ūdra kaimiņiem, ar kuriem dzīvnieks bieži vien tiek jaukts.

Jau ikgadējs, gaidīts un tajā pat laikā vienmēr īpašs un neprognozējams pasākums ir Muzeju nakts, kurā Dabas muzejs piedalījās ar programmu “Dabas koncertzāle, Dabas taka Dabas muzejā”. Pateicoties sadarbības partneriem, šogad piedāvājām iespēju Latvijas Dabas muzejā baudīt Dabas koncertzāli, kas sevī veiksmīgi apvieno zinātni, mūziku, dzeju un vizuālo mākslu. Šīs unikālās savienības galvenais mērķis ir paplašināt cilvēku izpratni par vidi, kurā dzīvojam gan mēs, gan arī pārējās sugas, kā arī mudināt katru indivīdu piedalīties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Savukārt dodoties pa Dabas taku, varēja iepazīt retos un aizsargājamos dzīvniekus.

Iespēja 5.–6. klašu skolēniem pierādīt zināšanas un erudīciju ir, piedaloties konkursā “Cielavas gudrības”. Šīs sezonas tēma “Dabas pētnieka Čarlza Darvina pēdās” bija kā Bioloģiskās daudzveidības gada aizsākums.

Katra mēneša pēdējā sestdienā muzejā notiek Ģimenes dienas pasākumi, kuru mērķis un uzdevums ir popularizēt dažādās dabaszinātņu jomas. Tā ir lieliska iespēja visai ģimenei kopā iepazīt dabu.

“Vakara sarunas muzejā”: katra mēneša ceturtajā ceturtdienā muzejs aicina interesentus iepazīt muzeja daudzveidīgo krājumu, tādejādi arī izzinot dabu, kas ir mums apkārt. Līdz šim notikušas vakara sarunas par tēmām “Dzintars”, “Pasaules jūru iemītnieki – gliemji”, “Mamuts un viņa laikmets Latvijā”, “Putnu pavasaris”, “Neparastie Latvijas augi”. Ar septembri atsāksim vakara sarunas par tēmām “Sēnes un saindēšanās ar tām”, “Gada dzīvnieks – ūdrs” un “Baltijas jūra”.

Interesanta un auglīga domu un viedokļu apmaiņa muzejā ir notikusi ar preses konferenču starpniecību, piemēram, diskusijā par dzīvnieku izdzīvošanu ziemā muzeja speciālisti, kā arī uzaicinātie dažādu atbildīgo iestāžu pārstāvji runāja par problēmām, ar kādām dzīvnieki saskaras ziemā. Jo īpaši tas bija aktuāli šogad, kad ziemu izjutām jo izteikti.

Dabas muzejs kopā ar dabaszinību pulciņu bērniem ik gadu piedalās Lielajā talkā – tā ir mūsu artava bioloģiskās daudzveidības un dabas saglabāšanā.

Arī Bioloģiskās daudzveidības gadā uzmanība tiek pievērsta un veltīta Starptautiski svinamajām dienām – Mitrāju, Bioloģiskās daudzveidības un Sikspārņu dienai. Mirtāju dienai veltītā izstādē bērni radošajos darbos atspoguļoja bioloģisko daudzveidību mitrājos. Ar konkursa palīdzību vēlējāmies radīt bērnos vēlmi saudzēt dabu un rūpēties par tās saglabāšanu.

Savukārt 22. maijā, Starptautiskajā bioloģiskās daudzveidības dienā muzeja speciālisti piedāvāja piedalīties Bioloģiskās daudzveidības maratonā Ķengaragā un Bolderājā. Ikvienam interesentam bija iespēj atklāt šajās vietās esošo putnu, gliemju, kukaiņu, augu un ķērpju daudzveidību. Pasākuma rezultātā vietējie iedzīvotāji sastapa pārsteidzošu sugu daudzveidību, kas mīt viņu māju tuvumā. Bioloģiskās daudzveidības dienas noslēgums notika Bišumuižas parkā ar bioloģiskās daudzveidības vakara pasākumu. Dabas muzeja speciālisti kopā ar vakara pasākuma organizatoriem – žurnālu GEO – piedāvāja izpētīt un iepazīt bioloģisko bagātību vienā no Rīgas savdabīgākajiem parkiem pavisam tuvu pilsētas centram.

Guna Bagrade,
Latvijas Dabas muzejs

Powered by Elxis - Open Source CMS