XVI Starptautiskā konference “Kompozīto materiālu mehānika”

8-07-2010

Š.g. 24.–28. maijā Rīgā tika organizēta XVI Starptautiskā konference “Kompozīto materialu mehānika” (http://www.pmi.lv/html/ConfInf.htm). Organizētāji un atbalstītāji – Latvijas Universitātes Aģentūra “LU Polimēru mehānikas institūts”, Latvijas Zinātņu Akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Latvijas Nacionālā Mehānikas komiteja, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, žurnāla “Mechanics of Composite Materials” redkolēģija.

Kompozīto materiālu mehānikas konferences ir tradicionālas zinātnieku sanāksmes, ko Polimēru mehānikas institūts regulāri organizē kopš 1965.gada. Šo konferenču mērķis ir apspriest jaunos pētījumu rezultātus kompozīto materiālu mehānikā, kā arī apmainīties domām par iespējamiem turpmākiem pētījumu virzieniem.

Pēdējos gados ir paplašinājušās tendences kompozītu izlietošanā. Joprojām svarīga ir efektīvu materiālu radīšana aviakosmiskai tehnikai. Tā, piemēram, jaunajā Airbus lidmašīnā trešā daļa no konstrukcijas ir kompozīti, bet tuvāko gadu laikā jaunajā konstrukcijā kompozīti pēc apjoma aizņems vairāk kā pusi. Aizvien vairāk pieaug kompozītu izlietojums būvju nostiprināšanā un rehabilitācijā.

Konference tika organizēta 6 sekcijās: “Struktūra un īpašības”, “Laika un vides atkarīgas īpašības”, “Stiprība, plīšana, bojājumi un nogurums”, “Konstrukcijas no kompozītiem”, “Tehnoloģijas mehāniskie aspekti” un “Kompozīti celtniecībā un infrastruktūrā”.

Konferences sagatavošanas laikā bija saņemtas 204 tēzes ar 451 autoriem un pieteikumi uz piedalīšanos konferences darbā no 28 valstīm. Konferences darbā ar referātiem piedalījās 161 dalībnieki no 25 valstīm – ASV, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Čehu Republikas, Dānijas, Dienvidāfrikas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Kazahstānas, Korejas Republikas, Krievijas, Ķīnas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Spānijas, Turcijas, Ukrainas, Vācijas un Zviedrijas.

Bija nolasīti 4 plenārie referāti, un 91 referāts 6 sekcijās, kā arī 47 referāts bija pārstāvēts stenda formā. Prof. G. Veršerī (G. Verchery, France) plenārais referāts bija veltīts slāņaino kompozīto materiālu konstruēšanas noteikumiem. Plenārajā referātā, kuru pārstāvēja Prof. V. Hvangs (W. Hwang, Republic of Korea), bija izskatīta nanošūnu un nanošķiedru sistēmu kompozītu konstrukcijas un to pielietošana. Prof. D. Allens (D. Allen, USA) autoru grupas vārdā plenāro referātu veltīja viskoelastīgas vides daudzskalu aprēķina modelim, ietverot mikrostruktūru. S. Dubinskis prezentēja prof. A. Ušakova (A. Ushakov, Russia) ar līdzautoriem plenāro referātu “Pieredze ar šķiedrām stiegroto polimērmateriālu pielietošanā transportā, celtniecībā un energotehnikā”. Paplašinātu sekcijas referātu, veltītu uztīto šķiedru kompozītu mikromehaniskam modelim, ņemot vērā šķiedru viļņainumu, prezentēja prof. C. E. Bakis (USA).

3 stenda referātu prezentācijas bija atzītas par labākām: S. H. Ju (Republic of Korea) pārstāvēts referāts par aluminija un silicija karbida kompozita mehaniskām īpašībām(autori S. H. Ju, J. M. Choi, Y. J. Kim, I. M. Park, and Y. H. Park), prof. I. Jasiuk (USA) pārstāvēts referāts par cirkonija ietekmi uz volframa–oglekļa kompozita mikrostruktūru (autori I. Hussainova, E. Kimmari, L. Kollo, and I. Jasiuk, Estonia, USA) un T. Glaskovas (Latvia) pārstāvēts referāts “Epoksīda–mālu nanokompozīta šļūde” (autori T. Glaskova, K. Aniskevich, A. Aniskevich).

No dalībnieku puses konference tika augsti novērtēta un tika pieņemts lēmums 2012.gada maijā atkal Rīgā organizēt nākošo kompozīto materiālu mehānikas konferenci.

V. Tamužs, K. Cīrule

Powered by Elxis - Open Source CMS