Latvijas UNESCO Nacionālajai komisijai

8-07-2010

zv/zv405-1.JPG
Šī gada 21. jūnijā Zinātņu akadēmija sveica savus
Jāņus – Jāni Kristapsonu un Jāni Stradiņu

A.Edžiņas foto
 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis un Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš ierosina Latvijas UNESCO Nacionālajai komisijai izteikt oficiālu ierosinājumu par latviešu seno Jāņu (Saulgriežu) tradīciju iekļaušanu UNESCO Pasaules nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 

Šīs Jāņu svinēšanas tradīcijas pilnībā atbilst Nemateriālā kultūras mantojuma konvencijai (2003), proti, tās ietver valodu (tautas dziesmas, dziesmas), spēles mākslas, rituālus, svētkus, zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Kosmosu, ieskaitot paleoastronomijas atziņas. Atzīmējot Jāņus, uzplaukst arī tradicionālās amatniecības un kulinārijas prasmes, gatavojot tautas tērpus, sienot sieru, darot alu.

Jāņu svinēšanas tradīcijas ir gadsimtos dzīvotspējīgas, tās pārdzīvojušas atklātus vajāšanu un nolieguma gadus padomju režīma laikā. Mūsdienās tās attīstās, dažādojas, ietekmējoties arī no “modernās pasaules”. Vienojot kultūras mantojuma izpratnē savstarpējā cieņā dažādas sabiedrības grupas, šīs tradīcijas veido identitātes un pēctecības sajūtu, apliecinot savu ilgtspējīgo attīstību.

Kā ekspertus pamatojuma izstrādāšanai iesakām pieaicināt LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētniekus, LZA akadēmiķi Vairu Vīķi – Freibergu, Tautas folkloras skolas vadītāju folkloristi Ilgu Reiznieci.

Saglabāšana nozīmē valstiskā līmenī veikt darbības, kuru mērķis ir nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma dzīvotspēju, ieskaitot tā identifikāciju, dokumentēšanu, pētniecību, saglabāšanu, aizsardzību un popularizēšanu.

Pieņemts LZA Senāta sēdē 2010. gada 29. jūnijā

Pēdējā atjaunošana 8-07-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS