Jaunais Latvijas Zinātnes padomes sastāvs

8-07-2010


7.jūlijā notika LZP vadības vēlēšanas.

Par LZP priekšsēdētāju ievēlēja Andreju Siliņu, par priekšsēdētāja vietnieku – Ivaru Lāci.


Ministru kabineta rīkojums Nr.365

Rīgā 2010.gada 30.jūnijā (prot. Nr.33 18.§)


Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu

1. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 14.panta pirmo daļu apstiprināt Latvijas Zinātnes padomi šādā sastāvā:

B.Andersons – Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs

I.Bondare – Latvijas Zinātnieku savienības valdes priekšsēdētāja vietniece

V.Dzērve-Tāluts – Latvijas Zinātnes padomes Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisijas loceklis

E.Egle – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

I.Jansone – Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja

I.Kalviņš – Valsts zinātnisko institūtu apvienības valdes priekšsēdētājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

E.Kaufmane – Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisijas locekle, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle

J.Kristapsons – Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas Zinātnes un tehnoloģijas pētniecības centra vadītājs

G.Krūmiņš – Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedrs

M.Kūle – Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekle, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle

A.Lapiņš – Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Lācis – Ministru prezidenta izvirzīts pārstāvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

Ē.Leitis – Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais konsultants

A.Liepiņš – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieksS.Pablaka – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja vietniece

P.Pumpēns – Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskais direktors

A.Ozols – Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis

L.Ribickis – Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

A.Siliņš – Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārlietu sekretārs

L.Straujuma – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāre

J.Treile – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore

K.Vāgnere – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos

J.Vucāns – Rektoru padomes izvirzīts pārstāvis, Ventspils Augstskolas rektors

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2007.gada 11.maija rīkojumu Nr.264 “Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 77.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Pēdējā atjaunošana 8-07-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS