LZA sēde: Tautas veselības nākotne Latvijā – problēmas un konsekvences

2-09-2010

Ceturtdien, 2010. gada 23. septembrī plkst. 14:00

LZA sēde

Tautas veselības nākotne Latvijā –
problēmas un konsekvences

1. LZA prezidenta J.Ekmaņa ievadvārdi.

2. ANO Tūkstošgades attīstības mērķu izpilde : starpdisciplinārs skatījums uz bērnu mirstību Latvijā.
- LZA kor. loc. Ingrīda RUMBA- ROZENFELDE

3. ANO konvencija par bērnu tiesībām un bērnu veselības rādītāji Latvijā gadu retrospekcijā.
- LU MF docente,  organizācijas “Glābiet Bērnus” priekšsēdētāja Dr.med. Inguna EBELA

4. Dzimstības un paaudžu nomaiņa Latvijā.
- LZA akadēmiķis Pēteris ZVIDRIŅŠ

5. Latvijas demogrāfiskā profila ekonomiskās sekas.
- LZA akadēmiķe Raita KARNĪTE

6. Diskusija

Powered by Elxis - Open Source CMS