Informatīvais ziņojums “Par valsts nozīmes pētniecības centru noteikšanu,.."

2-09-2010

Informatīvais ziņojums “Par valsts nozīmes pētniecības centru noteikšanu, lai nodrošinātu resursu koncentrāciju
un Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu ieguldījumu”

1. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvo ziņojumu, redakcionāli precizējot ziņojuma 12.lapu, paredzot izvērtēt iespēju nodalīt ERAF finansējumu 4 000 000 latu apmērā Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju VNPC (precizēto ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā), un Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt pasākumus turpmākai rīcībai, lai īstenotu resursu koncentrāciju un Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu ieguldījumu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.prioritātes “Zinātne un inovācijas” 2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3.aktivitātes “Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” (turpmāk - 2.1.1.3.1.apakš­aktivitāte) ietvaros saskaņā ar informatīva ziņojuma 7.nodaļu.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam noteikt šādu valsts nozīmes pētniecības centru izveidi, izstrādājot noteikumu projektu par 2.1.1.3.1.
apakšaktivitātes īstenošanu:

3.1. Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs;

3.2. Farmācijas un biomedicīnas valsts nozīmes pētniecības centrs (tai skaitā Farmaceitisko tehnoloģiju studiju un pētījuma centra un biofarmācijas centra izveide);

3.3. Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs (tai skaitā Kosmisko datu apstrādes centra izveide);

3.4. Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs;

3.5. Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centrs;

3.6. Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centrs;

3.7. Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs;

3.8. Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centrs;

3.9. Transporta un mašīnbūves valsts nozīmes pētniecības centrs;

3.10. Valsts nozīmes pētniecības centrs sociālekonomikā un sabiedrības vadībā.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2010.gada 30.septembrim noteikt tās zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas, kas kvalificējas valsts nozīmes pētniecības centru izveidošanai un tiks uzaicinātas izstrādāt valsts nozīmes pētniecības centru veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģiju, un iesniegt projekta iesniegumus 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes 1.atlases kārtā.

5. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes 2. kārtas atlases kritērijus izskatīšanai 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda apakškomitejas sēdē 2010.gada 24.septembrī, nosakot prioritāru atbalstu tiem projektiem, kuros paredzēta sadarbība starp šī protokollēmuma 3.punktā minētajām zinātniskajām institūcijām un komersantiem, piešķirot papildu punktus.

6. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2010.gada 7. oktobrim izveidot valsts nozīmes pētniecības centru sadarbības stratēģiju izvērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija). Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai, Veselības ministrijai, Vides ministrijai, Kultūras ministrijai, Latvijas Zinātnes padomei un Latvijas Zinātņu akadēmijai līdz 2010.gada 30.septembrim deleģēt savus pārstāvjus darbam komisijā.

7. Izglītības un zinātnes ministrijai, izstrādājot noteikumu projektu par 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes īstenošanu, 1.atlases kārtai paredzēt ERAF finansējumu ne mazāk kā 56 348 117 lati un 2.atlases kārtai paredzēt ERAF finansējumu ne mazāk kā 46 348 118 lati.

Powered by Elxis - Open Source CMS