Paziņojums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa izsludināšanu

2-09-2010

Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1066, izsludina fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu projektu finansēšanai 2011.gadā. Projektu iesniegumi noformējami vienā eksemplārā datorizdrukā un iesniedzami Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 334.kab., tel.: 67223211; fakss: 67228421), kā arī nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi līdz š.g. 1.oktobrim plkst. 17.00. Konkursa nolikums pieejams Latvijas Zinātnes padomes mājas lapā internetā http://www.lzp.gov.lv.

Pēdējā atjaunošana 8-09-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS