TEHNIKAS APSKATS * 2001.gads   137./138.numurs
Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevumā


LATVIJA GAIDA VISAS PASAULES LATVIEŠU ZINĀTNIEKUS

 A.PAGEGS. PAR SAVA LAIKA SVARĪGĀKO ZINĀTNISKO NOTIKUMU

 

RAKSTI. RUNAS. REFERĀTI.

 J.STRADIŅŠ. PAR LATVIJU KĀ ZINĀŠANU VALSTI

 J.EKMANIS. PAR ZINĀTNES STĀVOKLI LATVIJĀ GADUTŪKSTOŠU MIJĀ. Tikai faktu un skaitļu izteiksmīgā valoda

 A.VIJUPS. PAR PĒTNIECĪBU NE TIKAI RĪGĀ. ŠOREIZ - VENTSPILĪ

 I.GROSVALDS. PAR LATVIJAS INTELIĢENCES ŠŪPULI UN TĀS ZIEDU

 H.GERTHA. PAR LU CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTU KĀ EIROPAS ZINĀTNES EKSELENCES CENTRU

 E.GUDRINIECE. PAR BIOETANOLU KĀ PIEDEVU DEGVIELAI

J.EKMANIS, V.ZĒBERGS. PAR ENERĢĒTIKAS ZINĀTNI KĀ TAUTSAIMNIECĪBAS NOZARI

J.DZELZĪTIS, A.MARKOTS. PAR LATVIJAS ĢEOGRĀFISKO CENTRU LAUBERĒ

V.ZELČS, A.MARKOTS. PAR SKATĪJUMU UZ ĢEOLOĢISKO INFORMĀCIJU

A.BALKLAVS-GRĪNHOFS. PAR VASARAS LAIKU. DAŽI FAKTI UN PĀRDOMAS

J.BORZOVS, V.SKUJIŅA, I.VANCĀNE. PAR SISTĒMISKUMU LATVIEŠU DATORTERMINOLOĢIJAS IZSTRĀDĒ

J.STRADIŅŠ. PAR 20. BALTIJAS ZINĀTŅU VĒSTURES KONFERENCI TARTU

A.SILIŅŠ. PAR ZINĀTNES PERSPEKĪVĀM VIDUS- UN AUSTRUMEIROPĀ

 

INFORMĀCIJA

PAR LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LIELO MEDAĻU

PAR D.H.GRINDEĻA MEDAĻĀM

PAR LZA UN A/S "GRINDEKS" BALVĀM

 PAR LZA UN A/S "ALDARIS" BALVĀM

 PAR SADARBĪBAS LĪGUMU AR ZVIEDRIJAS KARALISKO INŽENIERZINĀTŅU AKADĒMIJU

 PAR MAZĀS ZVAIGZNES DZIESMU

 PAR JAUNIEVĒLĒTAJIEM LZA LOCEKĻIEM

 PAR LATVIJAS IZGUDROJUMIEM UN IZGUDROTĀJIEM INTERNETĀ

 PAR MATEMĀTIĶIEM, KURUS ATCERĒJĀMIES 2000. GADĀ

 

AR GLORIAM

 J.STRADIŅŠ. INŽENIEZINĀTNIEKS ALFRĒDS VĪTOLS UN VIŅA CEĻA TURPINĀTĀJI

 J.JANSONS. FIZIĶIS FRICIS GULBIS, VIŅA SKOLNIEKI UN LAIKABIEDRI

 

IN MEMORIAM

 FIZIKĀLĶĪMIĶIS BRUNO PURIŅŠ

 AGRONOMS UN INŽENIERĶĪMIĶIS LUDVIGS REITERS

INŽENIERIS-ELEKTROTEHNIĶIS HUGO LIEPIŅŠ

 

UZ LASĀMGALDA

 A.DREIMANIS. PARAUGGRĀMATA LATVIJAS RAJONU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAI

 A.DREIMANIS. KATRAM NO MUMS DABAS JĒDZIENU UN TERMINU VĀRDNĪCA

 

"TA" INFORMĀCIJA

 PIRMREIZĒJA APCERE PAR LATVIEŠU ALUS GUDRĪBU UN PRIEKU

 MŪSU ABONENTI UN TALCINIEKI

 


Pēdējās izmaiņas: 16-05-2002 13:59:24


Uz sākumu

LZA sākumlapa
TEHNIKAS APSKATS
sākumlapa

weblza@ac.lza.lv