TEHNIKAS APSKATS
Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevumā

(ISSN 0381-5366)

Redakcijas kolēģija:

Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1,
Rīga, LV 1524, Latvija
Tālrunis: +371 722 3644.
E pasts: lza@lza.lv

Materiālus par žurnālu
ievietošanai LZA WWW lapā
gatavo Dr. Ērika Tjūņina

ta_vaks.jpg (48180 bytes)


Latvijā izdotā žurnāla "Tehnikas Apskats" saturu radītāji

1998 - 132 1999 - 134 2000 - 136 2002 - 139/140 2004 - 142/143
1998 - 133 1999 - 135 2001 - 137/138 2003 - 141 2005/2006 - 144/145

Galvenais redaktors:
Prof. Dr. habil.phys. LZA īstenais loceklis Juris EKMANIS


Redakcijas kolēģija:        Latvijā:    LZA goda loceklis O.Gerts,
                                                           Dr.biol. G.Daija,
                                                           Dr.sc.ing. I.Grosvalds,
                                                           LZA goda doktors I.Freibergs
                                                           G.Moors

                                                    Ārzemēs: J.R.Palieps (Kanāda)
                                                                     Prof. J.Lielmežs (Kanāda)
                                                                     M.V.Aserīte (ASV)
                                                                     Prof. Dr. J.Skujiņš (ASV)
                                                                     Dr.A.Celmiņš (ASV)
                                                                     Prof. Dr. A.Dreimanis (Kanāda)
                                                                     Ph.D. N.Bojārs (ASV)Žurnāls "Technikas Apskats" tiek izdots kopš 1954.gada un tā rašanās un liktenis visciešākā kārtā ir saistīts ar Latviešu Inženieru Apvienību Ārzemēs, kas tika dibināta 1948.gada 9.maijā Eslingenā, Vācijā, latviešu trimdas tehnikas konferencē.

Žurnāla galvenie mērķi toreiz bija:

Žurnāla galvenie redaktori:

Aleksandrs Spūrmanis (1954 - 1988)
Kārlis Ielejs (1954 - 1968)
Jānis Palieps (1988 -1998)
Andris Palejs


"Šodien savas gaitas uzsāk Latviešu Inženieru Apvienības Ārzemēs (LIAA) žurnāls "Technikas Apskats". Domāju, ka tas nevarēs un tā uzdevums arī nav risināt lielas un dziļas technikas problēmas. Viens no galveniem žurnāla uzdevumiem ir vienot mūsu brīvajā pasaulē izkaisīto inženieru un tehniķu saimi, saliedēt topošo un esošo latviešu technisko saimi, kopt un veidot latvisko technisko terminoloģiju, pārrunāt aktuālos jautājumus technikas laukā, būt par saiti starp atsevišķiem kolēģiem…"

(Prof. Vilhelms Burkevics, LIAA priekšnieks. "Technikas Apskats, 1954.g., Nr.1, Janvāris -Marts)

"Vajadzību pēc techniskā žurnāla būs izjutuši daudzi. Žurnāla izdošanu 1952.gada rudenī ierosināja Toronto un Montreālas kopas Kanādā. Doma rada dzīvu atbalstu Amerikas Savienotajās Valstīs…"

(Žurnāla redaktori A.Spūrmanis un K.Ieleja. "Technikas Apskats, 1954.g., Nr.1, Janvāris -Marts)

Kopš 1998.gada, 132.numura, žurnāls tiek izdots Latvijā Latvijas Zinātņu akadēmijas paspārnē.

"Latviešu Inženieru apvienības (Kanādā) izdotais žurnāls "Technikas Apskats" ierodas Latvijā… Ierodas nevis kā viesis, bet uz palikšanu…

Žurnāls tagad pārnāk uz Latviju ar sekojošiem noteikumiem:

  • Tiek saglabāta izdevuma galvenā ievirze - informēt jebkur pasaulē dzīvojošu latviešu lasītāju par zinātnes un tehnikas attīstības tendencēm vispirms Latvijā un salīdzinoši arī pasaulē, sekmējot diskusijas par šo tendenču ievirzēm
  • Publikācijas top ciešā sadarbība ar autoriem visā pasaulē, pie kam izdevuma pārraudzību veic divas redkolēģijas daļas, kuras Latvijā veido Latvijas Zinātņu akadēmija, bet ārpus Latvijas - LIA (Latvijas inženieru apvienība)
  • Oriģinālpublikāciju piesaistei plaši tiek izmantoti LZA un LIA locekļu pārstāvētie zinātnes un tehnikas virzieni un pieredze
  • Žurnālu abonēšanu un izplatīšanu organizē LZA un LIA attiecīgi Latvijā un ārzemēs.

Redakcija Latvijā cer, ka žurnāls saglabās savus līdzšinējos abonentus un lasītājus visos četros kontinentos un gūs jaunus lasītājus Latvijā, turpinot trimdā aizsāktās tradīcijas un vairāku paaudžu entuziastu ieceres."

(J.Stradiņš, J.Ekmanis. "Tehnikas Apskats", 1998, Nr.132.)


Pēdējās izmaiņas: 12-11-2010 15:02:27


Uz sākumu

LZA sākumlapa

weblza@lza.lv