TEHNIKAS APSKATS * 1998.gads   132.numurs
Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevumā


 

J.PALIEPS. LAI LABAS SEKMES MŪSU "TECHNIKAS APSKATAM" LATVIJĀ!.

J.STRADIŅŠ. ŽURNĀLS "TECHNIKAS APSKATS" GAIDĪTS IERODAS LATVIJĀ.

E.SILIŅŠ . "AIZ SAULES AUGSTĀK EJ!". VIRS BEZAPZIŅAS BEZDIBEŅIEM.

J.STRADIŅŠ. GAN IGAUNIM, GAN LATVIETIM TIK MĪĻAIS TARTU VĀRDS. TARTU UNIVERSITĀTE LATVIJAS ZINĀTNĒ UN KULTŪRVĒSTURĒ.

E.TOMSONS. ATOMELEKTROSTACIJU GREDZENS AP LATVIJU.

LATVIJAS ASTRONOMIJA JAU IR EIROPĀ UN PASAULĒ.

A.BALKLAVS. ASTRONOMIJA KĀ NEATŅEMAMA SASTĀVDAĻA ATTĪSTĪTĀ VALSTĪ.

V.SKUJIŅA. NOTURĪGAIS UN MAINĪGAIS LATVIEŠU VALODAS TEHNISKO ZINĀTŅU TERMINOLOĢIJĀ.

I.GROSVALDS. RĪGAS POLITEHNISKĀ INSTITŪTA AUDZĒKŅI - LATVIJAS VALSTS UN INTELIĢENCES VEIDOTĀJI.

TEHNISKI APSKATI

P.MENTE. PAR GUMIJAS DABISKO ELASTĪGUMU

A.RIBOVSKIS. PAR TRIJĀM "RĪGAS" TEORĒMĀM.

INFORMĀCIJA

PAR LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS JAUNO VADĪBU, SENĀTU UN UZRAUDZĪBAS PADOMI, ĀRZEMJU NODAĻU UN LZA VĀRDBALVU LAUREĀTIEM

IN MEMORIAM

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS GODAS LOCEKLES DR.MAGDAS ŠTAUDINGERES-VOITAS PIEMIŅAI

ARVĪDS BERNUPS (31.12.1910 - 20.03.1997)

MĀRIS JANSONS (02.08.1936 - 18.09.1997)

Maksājumi. Mūsu abonenti.

 


Pēdējās izmaiņas: 06-12-2001 11:59:49


Uz sākumu

LZA sākumlapa
TEHNIKAS APSKATS
sākumlapa

weblza@ac.lza.lv