TEHNIKAS APSKATS * 1998.gads   133.numurs
Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevumāJ.STRADIŅŠ. AR KO LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA VARĒTU IEIET NĀKAMAJĀ GADU TŪKSTOTĪ.

T.MILLERS. LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA SAVĀ BŪTĪBĀ UN DARBOS.

J.EKMANIS. ENERĢĒTIKA IR PASAULES SPĒKS, UN TO NEVAR POLITIZĒT.

L.ŠTOKMANE. LATVIJAS ZINĀTNIEKI PĒTĪ ZVAIGZNES SAVĀ "ZVAIGZNĪTĒ".

A.BALKLAVS. ASTRONOMIJA - ATTĪSTĪTAS VALSTS ZINĀTNES RADĪTĀJS.

SALASPILS LZA KODOLPĒTNIECĪBAS CENTRĀ.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĒSTĪJUMS PAR SALASPILS PĒTNIECISKĀ KODOLREAKTORA APSTĀDINĀŠANU

A.BUIĶIS. MŪSU MATEMĀTIKA - ZINĀTNE UN IZGLĪTĪBA - STARPTAUTISKĀ SKATĀ.

AUTORU KOLEKTĪVS. FIZIKA, MATEMĀTIKA UN ASTRONOMIJA LATVIJĀ - STĀVOKLIS, PERSPEKTĪVA UN STRATĒĢIJA.

V.KURŠS, A.STINKULE. PAR LATVIJAS PROBLEMĀTISKAJIEM DERĪGAJIEM IZRAKTEŅIEM.

AD GLORIAM

ĶĪMIĶIM TĀLIM MILLERAM - 70

BŪVTEHNOLOGAM PĒTERIM ZVIRBULIM - 90

LATVIEŠU ARHITEKTS JĀNIS REITERS - ASV PIRMRINDNIEKOS

J.STRADIŅŠ, E.GUDRINIECE. ĶĪMIĶIM MĀRTIŅAM EDUARDAM STRAUMANIM - 100.

INFORMĀCIJA

LATVIEŠU INŽENIERU APVIENĪBA

TORONTO INŽENIERU UN TECHNIĶU KOPA

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS SENĀTS

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PILNSAPULCE

JAUNIEVĒLĒTIE LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LOCEKĻI BIOGRĀFIJĀS

IN MEMORIAM

INŽENIERIS JURIS VĪTOLS

FIZIĶIS EDGARS IMANTS SILIŅŠ

ĢEODĒTS PAULS BRUNAVS

INŽ.ELEKTRIĶIS HERMANIS VILKS

BŪVMEHĀNIĶIS RIHARDS VECMANIS

Mūsu abonenti Latvijā


Pēdējās izmaiņas: 06-12-2001 11:59:49


Uz sākumu

LZA sākumlapa
TEHNIKAS APSKATS
sākumlapa

weblza@ac.lza.lv