TEHNIKAS APSKATS * 1999.gads   135.numurs
Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevumā


Par šī numura saturu skat. arī: Zin.Vēstnesis Nr. 3(190)J.STRADIŅŠ.
ZINĀTNE UZ TREŠĀS TŪKSTOŠGADES SLIEKŠŅA.

J.STRADIŅŠ. ZINĀTNE 21.GADSIMTAM, UN JAUNAS SAISTĪBAS.

I.BIČEVSKIS, J.BORZOVS, E.KARNĪTIS, G.LAUKS. VAI LAIDĪSIM LATVIJAS IESPĒJU GARĀM?

D.DRAVIŅŠ. ZEME, CITAS PASAULES UN ASTRONOMIJA UZ TŪKSTOŠGADES SLIEKŠŅA.

J.EKMANIS, E.BERVALDS. GLOBĀLS ZINĀTNISKS EKSPERIMENTS AR LATVIJAS LĪDZDALĪBU.

V.VOLKS. UN TAPA GAISMA LATVIJĀ, UN CENTRĀLIE ELEKTRISKIE TĪKLI.

A.PŪTELIS. SENĀKIE LATVIJAS FOLKLORAS SKAŅU IERAKSTI TEHNIKAS PLAUKTĀ.

V.SKUJIŅA. NACIONĀLAIS UN INTERNACIONĀLAIS MŪSU DATORTERMINOLOĢIJĀ.

 

INFORMĀCIJA

PAR LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS JAUNAJIEM LOCEKĻIEM

PAR VĒL DEVIŅIEM GRINDELIEŠU PULKĀ

J.STRADIŅŠ. PAR EIROPAS STUDENTU HIMNU LATVIJĀ PIRMS 200 GADIEM.

V.GAVARS. PAR TOPOŠO GRĀMATU "ČERNOBIĻAS ATBALSIS. 1986.GADS".

PAR TAPUŠU PRĀTA UN SIRDS GRĀMATU "MILLENNIUM. SKATS UZ LATVIJU"

PROJEKTI

S.BORBALS. TOBAGO SALA SAPŅOTĀJA ACĪM.

AD GLORIAM

J.DAMBĪTIS. MATEMĀTIĶIS DOCENTS VILNIS DETLOVS.

I.STRAZDIŅŠ. 1999.GADĀ ATCEROTIES MATEMĀTIĶUS.

IN MEMORIAM

INŽENIERIS VOLDEMĀRS SVĪĶIS

INŽENIERIS ULDIS ĶIESNERS

Mūsu abonenti


Pēdējās izmaiņas: 06-12-2001 11:59:49


Uz sākumu

LZA sākumlapa
TEHNIKAS APSKATS
sākumlapa

weblza@ac.lza.lv