LZA Vēstis A daļa, 2018.g. 1. numurs

10-10-2018

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2018. gads 72. sējums 1. numurs

SATURS

LZA LOCEKĻU KORESPONDENCE

Jānis Streičs
1958. GADA LATGALES KULTŪRAS NEDĒĻAS POLITISKIE ZEMTEKSTI 6

RAKSTI

Ojārs Spārītis
GLEZNOTĀJS MIERVALDIS ĶEMERS — PIRMĀ PASAULES KARA BĒGLIS SIBĪRIJĀ, MĀCĪTĀJS JAUNLATGALĒ UN VILHELMA PURVĪŠA SKOLNIEKS 19

Ilga Šuplinska, Lidija Leikuma
BŪTISKĀKIE REZULTĀTI UN IZAICINĀJUMI LATGALISTIKĀ (2008–2017) 41

Ausma Cimdiņa
LATGALIEŠU UN LATVIEŠU LITERATŪRA: KOPNACIONĀLAIS UN DISKURSU ROBEŽAS 54

Ella Buceniece
FILOZOFI UN INTELEKTUĀLĀ ATMODA LATVIJĀ: NO LATGALES NĀKUŠIE 63

ZINĀTNES DZĪVE

Kaspars Strods
FRANCIS TRASUNS – LATVIJAS VALSTS APVIENOTĀJS 74

Veronika Sajadova
RECENZIJA PAR KOLEKTĪVO MONOGRĀFIJU “NEPĀRTRAUKTĪBAS DOKTRĪNA LATVIJAS VĒSTURES KONTEKSTĀ” 77

Ieva Ozola, Edgars Lāms
LETONIKAS 7. KONGRESA LIEPĀJAS KONFERENCE “PIEMARES ĻAUDIS UN LIKTEŅI” 93

Ivars Brīvers
LATVIJAS EKONOMISTU ASOCIĀCIJAS 8. IKGADĒJĀ KONFERENCE 95

Raita Karnīte
PAR TERMINOLOĢIJU UN TERMINOLOGIEM: ZINĀTNISKĀ KONFERENCE „TERMINOLOĢIJA, VALODAS KULTŪRA UN PRAKSE” 97

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS KORESPONDĒTĀJLOCEKLIS ANDRIS RUBENIS (08.04.1951 – 03.10.2017) 98

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS ĀRZEMJU LOCEKLIS VJAČESLAVS IVANOVS (20.08.1929 – 07.10.2017) 99

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS ĪSTENĀ LOCEKLE, VALSTS EMERITĒTĀ ZINĀTNIECE AINA BLINKENA (05.09.1929 – 22.11.2017) 100

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS GODA DOKTORS, PEDAGOĢIJAS ZINĀTŅU DOKTORS INDULIS ĶĒNIŅŠ (13.11.1931 – 10.01.2018) 101

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS ĀRZEMJU LOCEKLIS DŽĪNS ŠĀRPS (21.01.1928 – 28.01.2018) 102

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS ĀRZEMJU LOCEKLIS ZIGMS ZINKEVIČS (04.01.1925 – 20.02.2018) 103

ZINĀTNES DZĪVES HRONIKA 104

Powered by Elxis - Open Source CMS