Mērķis – ar Latvijas zinātnieku pētījumiem iepazīstināt un ieinteresēt sadarbībai pasaules zinātniekus

18-03-2020

Latvijas Valsts prezidents un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Egils Levits ievada uzrunā nule iznākušajai Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmatai 2020 angļu valodā ir nepārprotams: "Latvijas Zinātņu akadēmija manā skatījumā ir sociāli atbildīga zinību institūcija. Moderna un atvērta institūcija. Tās uzdevumi aptver plašu darbības loku - no sabiedrības izpratnes veicināšanas par šī brīža zinātnes sasniegumiem līdz jaunatnes iedvesmošanai par labu karjerai zinātnē. Būt par zinātnieku - šī privilēģija iet roku rokā ar atbildību pret Latvijas sabiedrību un nodokļu maksātājiem. Atbildību izplatīt jaunākos pētījumu rezultātus Latvijas zinātnē, izskaidrot to pielietojamību un celt sabiedrības informētību par specifiskiem zinātnes aspektiem. Kā izcilāko zinātnieku apvienībai akadēmijai jākalpo par iedvesmas un zināšanu avotu jaunatnei".

Jaunajā izdevumā apkopoti vairāk nekā 40 raksti, kas sagrupēti četrās nodaļās - "Zinātnes politika", "Dzīvības zinātnes", "Jaunākie pētījumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs" un "Menedžmenta un pētniecības attīstība tehnoloģijās un inženierzinātnēs". Papildus aplūkotas tēmas par Latvijas Zinātņu akadēmijas starpvalstu sadarbību, tostarp starpinstitūciju programmu "Sievietēm zinātnē', iekļauta informācija par Latvijas Zinātņu akadēmijas ikgadējā konkursa par gada nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē 2019. gadā rezultātiem, kā arī raksts akadēmiķa Jāņa Stradiņa (1933-2019) piemiņai.

Jaunā izdevuma adresāts ir ikviens interesents visā pasaulē, bet it sevišķi Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības, LIAA ārvalstu biroji, kā arī ārvalstu diplomātiskās un biznesa pārstāvniecības, kas akreditētas Latvijā, un, protams, Latvijas Zinātņu akadēmijas sadarbības partneri - zinātņu akadēmijas un citas zinātniskās institūcijas gan Eiropā, gan citur pasaulē. Izdevumu grezno  Latvijas sabiedriskās darbinieces, gleznotājas un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekles Džemmas Skulmes (1925-2019) gleznas "Kariatīde" (1998) reprodukcija - veltījums pērn aizsaulē aizgājušajai izcilajai personībai.

Ar jauno izdevumu "Latvian Academy of Sciences YearBook 2020" aicinām iepazīties e-versijā LZA mājaslapā.

Powered by Elxis - Open Source CMS