Citi jaunumi

LZA prezidenta Jāņa Stradiņa jubileja


  • 2004.gada 11.maijs Latvijas Zinātņu akadēmijā bija svētku diena.  Senāta sēdē - svinīgajā inaugurācijas ceremonijā - 15.aprīlī LZA pilnsapulcē ievēlētais prezidents Juris Ekmanis no iepriekšējā prezidenta Jāņa Stradiņa rokām saņēma amata simbolu - prezidenta ķēdi. Tika nolasīts Latvijas Republikas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas apsveikums. Vairāk...  

  • Ceturtdien, 15.04.2004., ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PAVASARA PILNSAPULCĒ par Akadēmijas prezidentu ievēlēts akadēmiķis Juris EKMANIS. Atbilstoši LZA Statūtiem prezidenta pienākumus viņš sāka pildīt 1.maijā.

  • 2004.gada Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas piešķirtas mākslas zinātniekam Imantam Lancmanim (Latvija) un datorzinātniekam Andrim Padegam (ASV) 
    Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts 2004.gada 2.martā piešķīra 2004.gada LZA Lielās medaļas: 
    - LZA goda loceklim Imantam Lancmanim (Latvija) - par Rundāles pils kompleksa atjaunošanu un izcilu devumu Latvijas mākslas zinātnē
    - LZA ārzemju loceklim Andrim Padegam (ASV) - par ievērojamu ieguldījumu lieldatoru arhitektūras izstrādē

Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulce -
2003.gada 20.novembrī 

2003. gada LZA Lielās medaļas pasniegšana 
 akadēmiķim Rūsiņam Mārtiņam Freivaldam  


Lielo medaļu pasniedz LZA prezidents J.Stradiņš.
No kreisās: R.M.Freivalds, J.Ekmanis, J.Stradiņš

Foto: A.Edžiņa                 Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas apsveikumu nolasīja un pasniedza Latvijas Informāciju tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijas prezidents 
Dr.h.c. Imants Freibergs

Klasiskās matemātikas neizskaidrojamā efektivitāte datorzinātnē
    LZA Lielās medaļas laureāta Rūsiņa Mārtiņa Freivalda akadēmiskā lekcija   

Ministru kabineta
Ministru prezidenta zālē 
2003.g. 12.novembrī
             
Foto: A.Edžiņa

E.Grēns, E.Repše, A.Eglītis, J.Graudonis

I.Knēts, J.Ekmanis, E.Repše, J.Graudonis, 
R.Rikards, E.Grēns