LZA Vēstis

No 2020. gada žurnāla numurus un pārējo informāciju meklējiet vietnē http://www.lasproceedings.lv/  Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67229830. Fakss: 67821153. E pasts: vestis@lza.lv; lzavestis@inbox.lv; proceed@lza.lv
http://www.lza.lv/vestis/vestis.htm

Galvenais redaktors Arno JUNDZE

Redakcijas padomes priekšsēdētājs Tālavs JUNDZIS
Tel.: 67225889, 67227555. Fakss: 67821153. E pasts: bspc@lza.lv

Redakcijas padomes priekšsēdētāja vietnieks Īzaks RAŠALS
Tel.: 67945435. Fakss: 67944986. E pasts: izaks@email.lubi.edu.lv

 
“A” daļa (humanitārās un sociālās zinātnes)

Redakcijas kolēģijas vadītāja Raita KARNĪTE
Tel.:67565265, 67225889. Fakss: 67225044. E pasts: humana@lza.lv

Redaktore Anastasija BRICE

 
“B” daļa (angļu valodā) (dabaszinātnes, eksaktās, tehniskās un lietišķās zinātnes)

Redakcijas kolēģijas vadītājs Īzaks RAŠALS
Tel.: 67945435. Fakss: 67944986. E pasts: izaks@email.lubi.edu.lv

Redaktore Antra LEGZDIŅA
E pasts: proceed@lza.lv


Par žurnāla “B” daļu Mājaslapas angliskajā sadaļā:

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=87&Itemid=425&mylang=english


 

LZA Vēstis A daļa, 2012.g. 3. numurs

27-06-2012

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2012. gads 66. sējums 3. numurs

Proceedings of the 24th session of PECSRL — Permanent European Conference for the Study of Rural Landscape: Living in Landscapes: Knowledge, Practice, Imagination 

SATURS

Ievadvārdi: Edmunds Valdemārs Bunkše; Inese Stūre, Oļģerts Nikodemus

Rakstu kopsavilkumi latviešu valodā

Pēdējā atjaunošana 28-06-2012
Lasīt tālāk...

LZA Vēstis A daļa, 2012.g. 1./2. numurs

22-06-2012

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2012. gads 66. sējums 1./2. numurs

SATURS

RAKSTI

Raita Karnīte
EKONOMIKAS FINANSIALIZĀCIJA – CĒLOŅI UN SEKAS 4

Lienīte Litavniece, Sandra Ežmale
PILSĒTU PIEVILCĪBAS KONCEPCIJAS PIELIETOŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ: RĒZEKNES PIEMĒRS 20

Pēdējā atjaunošana 22-06-2012
Lasīt tālāk...

LZA Vēstis A daļa, 2011.g. 5./6. numurs

16-01-2012

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2011. gads   65. sējums   5./6. numurs 

SATURS

LETONIKAS AVOTI

Olga Odiņa, Juris Salaks
ŽĒLSIRDĪGO MĀSU DARBĪBA KRIEVIJAS SARKANĀ KRUSTA IETVAROS LATVIJAS TERITORIJĀ

Paulis Gavars
LIELINIEKU VARAS LAIKA BADS LATVIJĀ 1919. GADĀ

Pēdējā atjaunošana 31-03-2020
Lasīt tālāk...

LZA Vēstis A daļa, 2011.g. 3./4. numurs

9-09-2011

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2011. gads   65. sējums   3./4. numurs 

SATURS

LETONIKAS AVOTI

Ilmārs Mežs
DZIMSTĪBAS ETNISKIE UN REĢIONĀLIE ASPEKTI LATVIJĀ 1985.–2010. GADĀ  

Pārsla Eglīte
DZIMSTĪBA UN ĢIMENES POLITIKA LATVIJĀ 1990.–2009. GADĀ

Pēdējā atjaunošana 9-09-2011
Lasīt tālāk...

LZA Vēstis A daļa, 2011.g. 1./2. numurs

18-08-2011

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2011. gads   65. sējums   1./2. numurs 

SATURS

LETONIKAS AVOTI

Sarma Kļaviņa
PAR KĀRĻA MĪLENBAHA ZINĀTNISKO MANTOJUMU

Aldis Pūtelis
ZIEMEĻKURZEMĒ NORITOŠO ETNOKULTURĀLO PROCESU ATSPOGUĻOJUMS FOLKLORAS VĀKUMOS

Pēdējā atjaunošana 9-09-2011
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS